Radar · Nyheter

Stadsmiljöer livas upp med konst

Nu har kommunerna runt Stockholm chansen att utveckla och främja den offentliga konsten. Regeringen har gett Statens konstråd i uppdrag att stödja kommunernas arbete med att införliva konst i stadsmiljön.

Konst i det offentliga kan vara mycket mer än en skulptur på ett torg. Det nya projektet Kunskapsnav offentlig konst uppmuntrar dialog med civilsamhället för att skapa relevanta konstverk för miljön ifråga, och kan lika gärna vara ett performance som en permanent installation. 

– Bakgrunden är förstås att det byggs väldigt mycket i Sverige just nu. Det finns ett stort intresse av att arbeta med offentlig konst, men det saknas kunskap om hur man ska arbeta, säger Åsa Mårtensson, projektchef på Statens konstråd. 

En bakomliggande tanke är att konsten har en viktig roll för att skapa hållbara stadsmiljöer som fungerar som mötesplatser.

– Till skillnad från arkitektur och sådant som parkbänkar och belysning så är den samtida konsten undersökande. Den för ett samtal med dem som kommer i kontakt med den och levandegör platsen, säger Åsa Mårtensson. 

Kommuner och fastighetsägare kan ansöka om att samarbeta med Statens konstråd för att arbeta med offentlig konst och sedan få både praktiskt och ekonomiskt stöd i processen. 

– Vi kommer också att hjälpa till med att starta nätverk, hålla seminarier och workshops. Helt enkelt  skräddarsy stödet till de projekt som vi beviljar medel.

Vilken status har den offentliga konsten idag?

– Jag skulle säga att den håller på att höjas. Den här satsningen visar att regeringen ser vikten av att inte bara ingenjörer bygger staden, utan att det också finns en mänsklig dimension. Vi ser också tydligt ett mycket större intresse från kommuner att  involvera konstnärer i stadsplaneringsprocesser.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV