Energi

Höstens val ger klimatfrågan luft under vingarna

Var står riksdagspartierna i klimatfrågan och vad vill de uppnå? I samtalsserien Klimattimmen ska våra politiker ge svar på vad det är de anser är viktigt att lyfta inom klimatfrågan och vilka satsningar de vill göra.

Det är valår och trycket från klimatanhängare ökar på politikerna. I det enorma mediebrus vi lever i och med debatter där politikerna ständigt avbryter varandra kan det vara svårt att få grepp om deras ställning i frågan. För att försöka råda bot på detta och skapa utrymme för klimatfrågan har tankesmedjan Fores startat samtalsserien Klimattimmen. Där ges samtliga partiers klimatpolitiska talespersoner möjligheten att berätta om sina mål, klimatambitioner och vallöften i klimatfrågan.

Utfrågningen görs av Fores vd Mattias Goldmann och Madeleine van der Veer, ansvarig för samhällspolitik på Världsnaturfonden, WWF. 

Stina Bergström, Miljöpartiet, var först ut i förra veckans första klimattimme. Och samtalet inleddes  med en återblick på Parisavtalet som innebär att världen ska hålla den globala uppvärmningen under 2 grader med en strävan mot max 1,5 grader. 


Madeleine van der Veer, Stina Bergström och Mattias Goldmann. Anna Velander Gisslén

Kött och ost

Stina Bergström berättade hur Miljöpartiet under ett par års tid arbetade med att samla in kunskap och rapporter till grund för arbetet för att nå avtalet. Det var partiets stora vallöfte att det skulle komma till stånd så för dem var det viktigt att verkligen driva detta i hamn.

Transporter och livsmedel, som är de stora påverkarna på vår klimat, kom att dominera samtalet. Det vi äter orsakar en fjärdedel av de konsumtionsrelaterade utsläppen, därför vill Miljöpartiet ha styrmedel som bidrar till en klimatsmartare konsumtion och produktion av livsmedel. 

Stina Bergström nämnde kött som en viktig sak, men även ost som ibland glöms bort i sammanhanget, mejeriprodukter svarar precis som kött för stor negativ påverkan. 

Antibiotikaskatt kom också upp, vilket det inte har talats särskilt mycket om, trots att antibiotikaresistensen är en viktig fråga.

Gällande transporter kom mycket att handla om att styra över trafik till järnvägen, bland annat med hjälp av höghastighetståg. Minskat flygandet är förstås viktigt, flygskatten är en viktig faktor som behöver kompletteras med att det blir enklare att resa med tåg. Det ska vara enkelt att boka en tågresa till Europa, vilket det inte är i dag, ett problem som Miljöpartiet vill ge till SJ att lösa.

Samtalet handlade också om klimatskadliga subventioner. Men Stina Bergström ville gärna lyfta fram det som bidrar positivt och nämnde elcykeln som ett gott exempel. Det har visat sig att många bilister köper elcyklar, vilket gör stor klimatnytta. 

De klimatskadliga subventionerna har uppmärksammats i en rapport från Naturskyddsföreningen och även Syre har skrivit om detta. 


Vegetarisk tagine. TT

Vegetariskt som norm

Miljöpartiet vill också  verka för införandet av vegetarisk norm i till exempel skolor. Genom att minska det klimatskadliga köttätandet i skolorna  kan man få en snöbollseffekt – vilket ofta är fallet när många ändrar sina vanor.

Politiker på plats

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV