Radar · Nyhet

Välfärdsvinster på nytt en valfråga

Välfärdsvinsterna ska stoppas, säger regeringen. Utan vinster kollapsar Stockholms välfärd, säger Moderaterna i stadshuset. Samtidigt hoppas idéburna verksamheter på förutsättningar att blomstra – helt utan vinstuttag.

Max sju procent av det operativa kapitalet. Mer än så ska inte skolor, äldreboenden och sociala verksamheter få plocka ut i vinst. Förenklat kan det beskrivas som sju procent av det kapital som satsats i investeringar.

För att värna små verksamheter ska de med låg omsättning kunna komma undan med något mer. Idéburna – icke vinstdrivande –  verksamheter undantas helt från de regler regeringen vill införa. Det här är i korthet vad regeringen nu vill genomföra och skickat på remiss till Lagrådet.

Ingenting tyder på att förslaget får stöd i riksdagen. Alliansen och Sverigedemokraterna har sagt att de ska stoppa det. Istället blir det en valfråga – och varken anhängare eller motståndarna till vinstbegränsning spar på krutet när de beskriver konsekvenserna.

Det moderata oppositionsrådet i Stockholm, Anna König Jerlmyr, menar att Stockholms välfärd står inför en kollaps om vinsttaket införs. I dag går var tredje elev i Stockholm i friskola och av boendeplatserna inom vård och omsorg är fyra av tio i privat regi, påminner hon.

Och utan vinster hotas människors valfrihet och verksamheternas utveckling, menar Anna König Jerlmyr.

– Välfärden är till för barn, elever och äldre och därför är det huvudlöst av regeringen att nu begränsa deras utbud och valmöjligheter. Vinsttaket kommer även att begränsa välfärdens medarbetare att välja arbetsgivare och hämma utvecklingen av innovationer inom välfärden, säger hon i ett pressmeddelande.

Organisationen Famna har en annan bild. Deras medlemsföretag bedriver redan vård och social omsorg utan att plocka ut vinst. För dem är förslagen som regeringen presenterade ett par dagar senare av större intresse. De handlar om hur idéburna företag ska uppmuntras.

Regeringen föreslår att Lagen om offentlig upphandling ska ändras för att ge de idéburna bättre möjligheter att hävda sig. Bland annat ska det bli möjligt att upphandla sociala tjänster i mindre skala utan offentliga upphandlingar. Famna applåderar.

– De offentliga upphandlingarna är riggade för stora aktörer som erbjuder lägsta pris och är lätta att bedöma för upphandlande enheter. Våra medlemmar är bättre på sådant som kvalitet, småskalighet och sammanhållna vårdkedjor, generalsekreteraren Ulrika Stuart Hamilton.

Däremot saknar Famna förslag om en ramlag för att underlätta det slags samarbete mellan ideburna företag och det offentliga som kallas Idéburet offentligt partnerskap (IOP).

I Stockholm prövas redan den här formen. Stockholms stadsmission har tillsammans med ett antal andra organisationer slutit avtal med staden för att arbeta med dels papperslösa ungdomar, dels EU-migranter som är i Sverige för att tigga.

De papperslösa ungdomarna, bland dem gruppen av unga marockaner som uppmärksammades i somras, står helt utanför det ordinarie välfärdssamhället. Det offentliga skulle aldrig ha kunnat nå dem på egen hand, menar Jonas Wihlstrand, socialchef på Stockholms stadsmission.

– Vi hjälper till med sådant som mat, kläder och dusch. Vi jobbar också med att ge korrekt information om deras mänskliga rättigheter och skyldigheter, säger han.

Att hitta nya lösningar är en av de idéburna organisationernas styrkor, menar Ulrika Stuart Hamilton.

– Våra medlemmar bidrar med mycket innovationer och är mer olika varandra än de kommersiella aktörerna. Om idéburen sektor växte skulle det bli mer av verklig mångfald och valfrihet i välfärden, säger hon.

Med rätt förutsättningar finns utrymme för betydligt fler idéburna verksamheter i välfärden, menar hon. I dag är det står de för ungefär tre procent av välfärden, medan de vinstdrivande utgör nitton procent. I flertalet EU-länder har de idéburna en betydligt större del av kakan än de kommersiella företagen.

Ulrika Stuart Hamilton är glad över de förslag som nu läggs för att uppmuntra de idéburna. Samtidigt är hon besviken på regeringens besked om vilka som ska omfattas. Dit hör inte ekonomiska föreningar och aktiebolag med exempelvis stiftelser som moderbolag, vilka tillsammans utgör ungefär en femtedel av Famnas medlemmar.

– Det är bekymmersamt. Vi kommer förstås påtala att det finns väletablerade verksamheter i idéburen sektor som faller utanför.

I mejl till Syre Stockholm skriver civilminister Ardalan Shekarabi (S) att det inte finns rättssäkra sätt att göra undantag för driftsformer som i princip ska gynna ägare eller medlemmar ekonomiskt, men att man vill återkomma med lösningar på hur de idéburna ska identifieras.

Partierna i Alliansen har ännu inte lämnat några tydliga besked om hur man ser på de förslag som handlar om att främja de idéburna verksamheterna.