Radar · Nyhet

Trafiken ökar – klimatmål körda

Biltrafiken ökar i Stockholm. 3300 fler bilar om dagen passerade trängselskattens betalstationer under 2017 jämfört med året innan.

Det gör att målet att sänka koldioxidutsläppen i Stockholms stad med 80 000 ton till 2020 inte är inom räckhåll, enligt trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

– Snarare tvärtom och det är något vi måste hantera, snabbt, säger han till Mitt i.

De höjningar av trängselskatten som beslutats räcker inte, enligt Daniel Helldén.

– Trängselskatten ska ju höjas igen 2020, men de behöver regleras ännu mer samtidigt som bensinpriset höjs, säger han.

För att klara 2030 års klimatmål måste biltrafiken i Stockholm minska med 30 procent, enligt Trafikvekets prognoser.