Radar · Nyhet

Nudging gav renare gator

Göteborgs stad har i ett pilotprojekt använt sig av så kallad ”nudging” för att få bort cigarettfimpar på stadens gator. De orangea skyltarna tillsammans med orangea askkoppar minskade fimparna med 70 procent på de platser där dessa fanns.

– Vi tror att nudging är en framkomlig väg för att minska antalet fimpar på gatan. En annan nudge vi testar är de rosa fimpomater vi satt upp runtom i staden, där man kan rösta på olika alternativ med sin fimp och på så vis låter bli att slänga den på marken. Det har visat sig vara en uppskattad och effektiv metod, säger Stefan Risedahl, projektledare på avdelningen Trygg, vacker stad på Göteborgs stad.

Det var orangea skyltar med duvor som försökte sluta röka som övertygade fler rökare att göra rätt för sig. Just detta koncept är framarbetat tillsammans med konsulten A Win win world.

Nudging är ett koncept som ursprungligen kommer från den senaste ekonomipristagaren Richard Thaler, och använts länge av reklamindustrin men därefter har anammats av fler samhälleliga institutioner, inte minst för att styra människors val i mer hållbar riktning.

Enligt de årliga skräpmätningarna som Göteborgs stad gör är fimpar 72 procent av allt skräp på gatan.

Fimparna är inte bara svåra att städa upp, de innehåller dessutom plast och miljögifter. När fimpen hamnar på gatan riskerar den att föras ut i havet med dagvattnet, där den ofta förväxlas med mat av fiskar och fåglar.