Radar · Nyheter

Kvinnors rätt försvaras med barnvagnar

Mödradödlighet och osäkra aborter riskerar att öka i spåren av  Donald Trumps anti-abortpolitik. På lördagen marscherar stockholmare med barnvagn för kvinnors rättigheter.

För nionde året i rad arrangerar RFSU Barnvagnsmarschen. Stockholm är en av 54 orter i landet där människor manifesterar för säkra aborter och god förlossningsvård världen över.

När Donald Trump tillträdde som amerikansk president var ett av hans första beslut att strypa biståndet till organisationer som arbetar med eller stödjer aborter. I samband med Barnvagnsmarschen kommer RFSU att lämna över krav till Sveriges regering om att vara en starkare motkraft till USA. De vill att sexuell och reproduktiv hälsa prioriteras i både biståndsarbete och internationella förhandlingar.

– Sverige är en viktig röst i det hårda politiska klimatet som råder i världen, säger Emma Güntner, projektledare för Barnvagnsmarschen.

Flera regeringar, däribland Sverige, har gått samman för att försöka täcka upp underskottet som uppstått i arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa i och med den amerikanska linjen. 

Men satsningarna räcker inte, menar RFSU. De varnar för två miljoner fler osäkra aborter och ytterligare 22 000 kvinnor som dör till följd av dem om inte mer pengar skjuts till.

Medan konservativa vunnit mark i USA har förespråkare av aborträtten flyttat fram positionerna på andra håll. Tidigare i vår öppnade Argentinas regering för att tillåta abort, i Irland hålls i dagarna folkomröstning om en liberalisering och i Polen blev reaktionerna så starka mot förslag om abortförbud att regeringen tvingades backa. Barnvagnsmarschen är ett sätt att manifestera ett stöd för progressiva strömningar, tycker Emma Güntner. 

– Det finns hopp i allt det här. Det är viktigt att vi visar att vi är många.

Många som varit gravida eller har en partner som varit det kan relatera till hur det skulle vara att inte ha tillgång till mödravård eller en barnmorska med vid förlossningen, enligt Emma Güntner. Hon tror det är ett skäl till att förra årets marsch lockade runt tusen stockholmare.

– Det är dramatiskt och handlar om liv och död.