Radar · Nyheter

Huddinge bäst i Sverige på naturvård

Huddinge toppar Naturskyddsföreningens naturvårdsrankning.  Där skyddas en stor del av ytan genom reservat. Samtidigt är trycket hårt på exploateringar i en kommun som växer.

Genom en enkät till Sveriges kommuner har Naturskyddsföreningen rankat deras arbete med naturvård. Bäst av alla är Huddinge, bland annat tack vare att nära 40 procent av kommunens yta består av naturreservat och att flera ekologer finns anställda.

Kommunalrådet Christian Ottosson (C) lyfter också fram de ekologiska jordbruken som kommunen arrenderar ut. De är betydelsefulla för den biologiska mångfalden, menar han.

 – Vi har kvar rödlistade arter i Huddinge som inte finns någon annanstans på Södertörn, säger han.

Huddinge växer snabbt och väntas enligt den senaste befolkningsprognosen öka invånarantalet med 27 000 på tio år. Det gör naturvårdsarbetet både utmanande och extra viktigt, enligt Ottosson.

– Som tillväxtkommun har vi ett särskilt ansvar att jobba med naturvård för trycket på naturmarkerna är stort.

Framöver kräver vattenfrågorna stor uppmärksamhet i kommunen, tycker han. Flera av Huddinges sjöar är övergödda. 

– Klockan tickar utan att vi kommer närmare målen för våra vattendrag. Vi måste gå från ord till handling när det gäller att anlägga dagvattendammar.

Kommunen kommer också att tillsätta aluminium i vattnet för att motverka övergödningen.

– Det är egentligen ingen långsiktig lösning, men vi måste göra det också.

Samtidigt pågår planeringen med motorvägen Tvärförbindelse Södertörn som Syre Stockholm tidigare berättat om. Naturskyddsföreningen menar att naturvärden sätts på spel, även om den är tänkt att dras i tunnel under den särskilt skyddsvärda Flemingsbergsskogen. Men Christian Ottosson försvarar projektet.

– Miljöarbete innebär inte alltid att välja det ekologiskt mest fördelaktiga. En hållbar utveckling betyder att man också måste se till ekonomi och väga de intressena mot varandra. Vägen kommer delvis gå i tunnel, vilket är ett sätt att mildra miljöpåverkan.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV