Radar · Nyheter

Gräver sig bakåt i tiden på Järva

Under tre veckor i maj och juni ska arkeologiska utgrävningar genomföras vid Eggeby gård på Järvafältet. Detta efter att fornlämningar hittats vid en första utredning.

Det är spår av ett hus och keramikföremål som har hittats vid den utredning som genomfördes inför byggandet av ett friluftsbad på Järvafältet. 

– Den första utredningen var väldigt begränsad, men vi tror att lämningarna kan dateras till folkvandringstiden. Vi hittade tre stycken stolphålspar i parallella rader som har burit upp takkonstruktionen till ett treskeppigt hus, som är ett avlångt och typiskt hus från järnåldern, säger Johan Runer, arkeolog och projektledare för Uppdrag arkeologi.

Järvafältet är överhuvudtaget en plats med många lämningar. Lite drygt hundra meter från fyndplatsen finns en vikingatida runsten och strax norr om utgrävningsplatsen ligger Eggeby gård som har anor tillbaka till 1400-talet, enligt Johan Runer så har gården betydligt äldre anor än så. 

– Det är möjligt att det vi ska undersöka nu skulle kunna vara en föregångare till Eggeby gård, säger han. 

Genom undersökningarna hoppas man kunna specificera gårdens ålder och storlek, beroende på vilka fler fynd som hittas så kan även frågor om ekonomi, sociala relationer och externa kontakter bli aktuella.

 – Vi vet ännu inte vad det är för status på den här platsen, om det har varit högstatusmiljö eller bondbebyggelse. Lämningarna ligger i tidigare åkermark. Detta betyder att sammanhängande lager är bortplöjda och fynden hittas utspridda. De påträffade fynden ligger på en icke odlad nivå och då hoppas vi kunna hitta sammanhängande kulturlager, säger Johan Runer.