Radar · Nyheter

SL kompenserar hotad skalbagge

Vid Tomteboda bygger SL en ny depå för drygt 200 bussar. I samband med att bygget påbörjades fälldes ett antal  ekar. Därmed blev den bredbandade ekbarkbocken hemlös.

Nu försöker SL gottgöra den rödlistade och starkt hotade skalbaggen genom att  en så kallad faunadepå har inrättats. Det innebär att en del av veden från ekarna sparats och sedan fått förmultna till så kallad död ved.

Den bredbandade ekbarkbocken behöver död ved på en ljus och solig plats för att kunna lägga ägg.

Det är inte bara den sällsynta skalbaggen som kommer att dra nytta av faunadepån, hoppas SL. Tusentals arter är nämligen beroende av död ved, bland dem många mossor, insekter och lavar.