Radar · Nyheter

”Lägg ner Rinkebyskolan – låt eleverna gå i stan”

På Rinkebyskolan saknar mer än varannan elev gymnasiebehörighet. Föräldrar i stadsdelen har föreslagit att skolan ska läggas ner och får medhåll av Moderaterna i stadshuset. Fel väg att gå, tycker skolborgarrådet Olle Burell (S). ”Vi kan inte överge vissa stadsdelar bara för att utmaningarna är stora”, säger han.

De senaste två åren har andelen elever på Rinkebyskolan som är obehöriga till gymnasiet skjutit i höjden. Enligt tidningen Mitt i har föräldrar i Rinkeby lagt fram förslag till politikerna om att stänga skolan och låta eleverna gå i innerstadsskolor.

– Vi som ansvarsfulla politiker måste vara beredda att lägga ned sådana skolor, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) till Mitt i.

Martin Malmberg är rektor på Rinkebyskolan. Han håller med om att studieresultaten lämnar mycket att önska.

– Statistiken ljuger inte, vi har haft uppseendeväckande låga meritvärden och väldigt många elever som saknar betyg i samtliga ämnen.

Däremot tycker han att den generella bilden av skolan som stökig är orättvis.

– Det som vi inte tycker är ett problem på Rinkebyskolan är trygghet och studiero. Tvärtom visar Skolinspektionens enkät att vi är klart bättre än genomsnittet i landet när det gäller detta.

Moderaterna har bland annat föreslagit att fler så kallade förstelärare behöver rekryteras till ytterstadsskolorna.

– Redan i dag är nästan var tredje lärare på Rinkebyskolan förstelärare. Det är betydligt fler än i andra områden i staden, kontrar Olle Burell.

Även Martin Malmberg poängterar att skolan har anställt flera legitimerade lärare och höjt lärartätheten som ett led i att förbättra undervisningen. Han ser flera anledningar till de låga resultaten. En hög andel nyanlända är en, stor elevomsättning är en annan.

– Vi har elever som har gått i sex, sju olika skolor. Vi pratar om att det är bra att ha samma lärare i tre år, men om eleverna byter skola tre gånger på lika många år spelar det ingen roll att läraren är kvar. Sedan tror jag vi behöver jobba lite hårdare än andra skolor med att få eleverna att komma till skolan, men också att gå på alla lektioner.

Olle Burell hoppas på dialog med föräldrarna och att de låg- och mellanstadieskolor som finns i Rinkeby kan utökas med högstadiekapacitet.

– På så sätt skapas en sammanhållen skolgång från förskoleklass till och med nian. Enbacksskolan i Tensta är ett bra exempel på en sådan där vi valt att hålla ihop verksamheten, och det fungerar väldigt bra.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV