Radar · Nyheter

Unga som har sex mot ersättning ska få stöd

Många unga hbtq-personer har sex mot ersättning. Samhällets stöd för dem är svagt, menar RFSL ungdom som nu planerar att dra igång en egen verksamhet i Stockholm för målgruppen.

Att ha sex mot ersättning är vanligare bland unga hbtq-personer än bland ungdomar i allmänhet. Nära var femte hbtq-person mellan 15 och 25 år har haft sex mot någon form av ersättning. Detta enligt en webbenkät som RFSL gjorde 2015.

Men att söka hjälp är svårt för många hbtq-ungdomar, menar Malin Grundström, kommunikatör på RFSL ungdom.

– Många har svårt att hitta någonstans att vända sig, där man blir lyssnad på och inte dömd, säger hon.

Sedan tre år tillbaka driver RFSL ungdom stödchatten Pegasus, som riktar sig till unga hbtq-personer som har sex mot ersättning. Där har man känt ett behov av att också kunna erbjuda stöd ansikte mot ansikte, till exempel genom kuratorstöd.

Med hjälp av en enkät undersöker RFSL ungdom nu vad målgruppen behöver och hoppas kunna dra igång den nya verksamheten till hösten.

Många hbtq-ungdomar har lågt förtroende för vård och myndigheter, enligt Malin Grundström.

– Man kanske blir felkönad, får sin identitet ifrågasatt eller möts av en normig syn på hur man har haft sex, säger hon.

I vården ställs inte heller alltid de frågor som krävs för att det ska komma upp till ytan att den unge har sex mot ersättning, menar Malin Grundström. Ett skäl är okunskap om hur problematiken ser ut.

– Man behöver förstå att ersättningen kan vara droger, en sovplats eller kläder. Man måste vidga sin syn på både vad sex är och på vad sex mot ersättning kan vara.

För många som har sex mot ersättning finns bakomliggande skäl.

– Att man har sex mot ersättning är ofta en konservens av annat som skett. Ett dramatiskt exempel är unga som slängs ut av sina föräldrar för att de inte accepterar barnens könsidentitet eller sexuella läggning.