Radar · Nyheter

Trots protester – bryggor tas bort

25 000 namnunderskrifter hjälpte inte: Pålsundet mellan Långholmen och Södermalm byggs om. Det beslutade Stockholms kommunfullmäktige i måndags. Därmed försvinner bryggor och stora träd längs kajkanten.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) beskriver i Södermalmsnytt beslutet som det svåraste han tagit. Han har motiverar det med att undersökningar som visat att marken utmed Pålsundet är instabil och att det finns risk för ras.

Efter att kajen byggts om och förstärkts ska bryggor byggas upp igen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV