Radar · Nyheter

Forskare oroade över konsumtionen av plast

I dag hittas mikroplastpartiklar överallt och en ny studie från Göteborgs universitet visar att exponeringen för skadliga kemikalier i mikroplaster som människor utsätts för i sin vardag är mycket hög. Kläder av syntetmaterial är en stor källa.

–Om vi fokuserar för mycket på plast i till exempel fisk och skaldjur så riskerar vi att flytta fokus från problemets kärna, det vill säga hur vi producerar och konsumerar plast, säger Bethanie Carney Almroth vid Göteborgs universitet, som forskar inom ekotoxikologi och miljövetenskap.

Plastprodukter innehåller ofta olika kemikalier såsom bisfenol A, en av världens vanligaste plastkemikalier, som även är hormonstörande.

I en ny studie har en forskargrupp, med forskare från Göteborgs universitet och Danmarks Tekniska universitet, jämfört den mängd bisfenol A som en människa får i sig under ett år genom att äta skaldjur (som fått i sig mikroplaster) med andra exponeringsvägar.

Beräkningarna visade att den generella exponeringen var 40 miljoner gånger högre genom andra exponeringsvägar än via födan.

Diskussionerna är ofta fokuserade på den mängd mikroplast som hittas i individuella livsmedel. Men forskarna har visat att den exponering som vi utsätts för, genom användning av olika plastmaterial, såsom syntetiska kläder, är större.