Radar · Nyheter

Sjöfartsverket fortsätter utreda kritiserad farled

Horstensleden är inte aktuell, enligt infrastrukturministern. Men på Sjöfartsverket fortsätter planeringen av farleden som ska möjliggöra för stora lyxkryssare att ankra i Stockholm. Samtidigt varnar forskare för att projektet hotar miljön.

Som Syre Stockholm tidigare berättat är oron stor i Värmdö kommun över idén om en ny farled i mellersta skärgården. När infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i februari meddelade att projektet inte kommer att tas med i den kommande nationella transportplanen drog kommunpolitiker på båda sidor om blockgränsen en suck av lättnad.

Men Sjöfartsverket fortsätter att på Trafikverkets uppdrag utreda olika möjligheter att avlasta den norra farleden Furusundsleden. Horstensleden är en av dessa.

– Vi är i ett mycket tidigt skede, men vi tittar på olika alternativ, säger Bertil Skoog, uppdragsledare på Sjöfartsveket.

Miljövänner och forskare har pekat på att en ny farled genom den mellersta skärgården skulle innebära stora ingrepp i naturen. Bland annat beräknas att två miljoner ton berg och sten behöver sprängas bort. 

Bertil Skoog menar att det också finns miljövinster att göra med en ny farled. I dag tvingas stora fartyg söderifrån ta omvägen via Furusundsleden, vilket betyder ungefär 130 kilometer längre färdväg. 

– Det innebär större bränsleförbrukning, konstaterar Bertil Skoog.

Han pekar också på en utredning som visat på problem med erosion i den hårt trafikerade Furu-
sundsleden.

Men att Horstensleden ska lösa det problemet avfärdas av flera forskare. I en debattartikel på
altinget.se i veckan varnar nio marina forskare för att höga naturvärden står på spel. En av forskarna är Sofia Wikström, docent i marinekologi.

– Det här är ett av få ostörda områden i skärgården där man inte har mycket trafik i dag. Det har gjorts inventeringar som visar på en värdefull undervattensnatur här, säger hon.

Ejdern, som minskat dramatiskt i antal, hör till de arter som skulle kunna störas av sprängningar och muddringsarbete, enligt Sofia Wikström. På längre sikt hotar mer trafik att ge större utsläpp.

Horstensleden skulle innebära att större kryssningsfartyg än i dag kan ta sig in till Stockholm. Men samtidigt kan lokal turism i skärgården trängas undan, menar hon.

– Det blir en politisk fråga om vi ska ha storskalig kryssningsturism eller värna en turism som kommer lokalsamhällena till del.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV