Energi

På gång i Stockholm


Lördag 21 april

Föreläsning och samtal

Revolutionen i Rojava

Föreläsning och samtal om revolutionen i Rojava, den demokratiska konfederalismen som ligger till grund för revolutionen samt situationen och kampen i Afrin.
Läs mer under Hallå där!

Tid: 12.30–16.00, lördag 21/4

Plats: Kafé 44, Tjärhovsgatan 46

 

 

Samtal

Hur mår teatern i Europa?

Hur påverkar nationalistiska strömningar kulturen? Vad händer efter brexit? Vad innebär hoten mot den konstnärliga friheten i länder som Polen, Ungern och Ryssland? Dramaten bjuder in till en serie internationella samtal om samtiden med inbjudna gäster från europeiska teatrar.

Tid: 14.00–15.00, lördag 21/4

Plats: Dramaten, Nybrogatan 2

 

 

Kulturnatt

Låt din lila dröm blomma ut!

Gå vilse bland nya upptäckter eller hitta tillbaka till något du redan älskar. Stockholms kulturliv samlas för en kväll för att bjuda på programpunkter från över 140 aktörer. Hitta nya eller gamla favoriter på kulturnattstockholm.se eller i programtidningen som kommer kunna hämtas i Kulturnatt Stockholms officiella informationshus; Kulturhuset Stadsteatern och Stockholm Visitor Center, Sergels torg.           

Tid: 18.00–00.00 lördag 21/4

Plats: StockholmManifestation

Sanningen om mjölkindustrin

Nu gör vi det större! Kom för att visa sanningen om mjölkindustrin och stå upp för djuren som utnyttjas i den varje dag.
Vi kommer att stå med skyltar, bilder och blodiga mjölkpaket för att informera om vad som händer korna och kalvarna i denna produktion. Arr: Mjölksanningen.

Tid: 13.00–16.00, lördag 21/4

Plats:  Sergels torg


Priset för mjölken betalas av djuren. Foto: Mjölkksanningen

Föreläsning

Marknaden, Demokratin, Staten

Det här seminariet handlar om hur den allt mäktigare marknaden eroderar demokratin och därmed försvagar staten och det offentliga. Det leder i sin tur till att människors tilltro till demokratin försvagas samtidigt som högerradikala rörelser växer fram.
Hur kan denna utveckling brytas? Vilken roll har socialdemokratin?
Arr: Katalys

Tid: 13.00–13.00, lördag 21/4

Plats:  ABF, Sveavägen 41

 

 

Seminarium

Mänskliga rättigheter i Turkiet

Nyligen lanserade Amnesty International sin årsrapport om situationen för mänskliga rättigheter i världen 2017/2018. Amnesty inleder med en övergripande bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Därefter följer föreläsningar och samtal med experter och politiker som belyser några fokusfrågor. Alla våra inbjudna gäster representerar sina respektive organisationer och deras tal avspeglar inte nödvändigtvis Amnestys åsikter.

En hel dag med tal, musik, mat och teater.

Tid: 11.00–16.00, lördag 21/4

Plats:  Amnesty, Alsnögatan 11

 

 

Tisdag 24 april

Samtal

Demokratisk ekonomi

Hur har folk i Jackson (Mississippi), en av USAs fattigaste städer, organiserat sig för att skapa egna progressiva institutioner och arbetskooperativ för medborgares rätt till bostäder, mat och arbete?
Brandon King från Cooperation Jackson kommer till Husby för att dela med sig av erfarenheterna av ett långsiktigt arbete med en socialt hållbar omställning av staden.
Kvällen arrangeras i samarbete med Demokratisk Omställning och Federation 2018.

Tid: 18.30–20.30, tisdag 24/4

Plats:  Folkets Husby, Edvard Griegsg. 16

 

Film

Filmen om Agneta

Filmvisning och samtal med regissören Patrik Witkowsky och Agneta Norberg.

Agneta är en 80-årig fredsaktivist som i decennier – med en till synes oändlig energi, unik kunskap och stor humor – arbetat för att ett tredje världskrig inte ska uppstå. I tider av rysskräck, informationskrig och en hotad svensk alliansfrihet kommer filmen Agneta med ett helt nytt perspektiv på samtiden.

Tid: 19.00–21.00, tisdag 24/4

Plats:  Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40


”Agneta” av regissören Patrik Witkowsky.

Onsdag 25 april

Samtal

DNs Utrikeskväll

Drygt ett år med Trump vid makten i USA. Knappt ett år kvar till brexit. Onsdagen den 25 april kommer DNs korrespondenter hem för att diskutera världsläget, på scen på Chinateatern. Samtalen spänner från nationalism, till fake news, klimatförändringar, och den politiska utvecklingen i USA, EU och Mellanöstern. Washingtonkorrespondent Björn af Kleen ger inblickar från sin intervju med Trumps tidigare chefsstrateg Steve Bannon. Hör Terese Christiansson, DN-korrespondent i Istanbul, och fotograf Paul Hansen berätta om hur journalistrollen utmanas när konflikter drabbar den egna familjen och säkerheten. Vi möter också Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund från stiftelsen Gapminder, som lyfter fram fem oväntade ljuspunkter i världen i dag.
Kvällens moderator är Johar Bendjelloul.

Tid: 18.00–20.00, onsdag 25/4

Plats:  China Teatern, Berzelii Park 9

 

Samtal

Att inte ta demokratin för given 

Att inte ta demokratin för given – ett samtal om hoten och våra möjligheter.
Medverkan av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunke och riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson.
Samtalet leds av Erik Amnå, bl.a. ordförande i Höj rösten politikerskola. Musik av elever från Immanuelskyrkans musikskola.

Tid: 18.30–19.30, onsdag 25/4

Plats: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17 

 

Boksamtal

Kalla kriget och Sverige

Hur betraktades Sverige av omvärlden under kalla kriget? Hur såg man på försvarsförmågan, neutraliteten och beredskapen? Samtal utifrån den nyutgivna boken Cold war views on Sweden, skriven av forskare i de nordiska länderna samt USA och Ryssland. Medverkande: Robert Dalsjö (FOI), professor Gunnar Åselius (Försvarshögskolan) under ledning av professor Kent Zetterberg och förläggaren Thomas Magnusson.

Tid: 18.00–19.00, onsdag 25/4

Plats: Armémuseum, Riddargatan 13

 

 

Fredag 27 april

Seminarium

Fånga in koldioxid

För att nå Paris-avtalets temperaturmål behövs – förutom att minimera utsläppen av fossilt koldioxid – ökad inlagring av koldioxid från atmosfären. På detta seminarium presenteras kunskapsläget kring inbindningen av organiskt kol i jordbruksmark. Resultat från en systematisk kartläggning som bygger på 735 långliggande fältförsök kommer att presenteras, liksom resultat från pågående svensk forskning.

Tid: 10.00–14.30, fredag 27 april

Plats: KSLA, Drottninggatan 95 B


Hur kan åkermark bidra till att fånga in mer koldioxid?
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV