Radar · Nyheter

Liberalerna: Snabbtågen hotar kollektivtrafiken

Höghastighetståg är för dyrt och kan tränga undan satsningar på kollektivtrafiken. Det menar Liberalerna i Stockholm som hellre vill bygga ut de befintliga stambanorna. 

I veckan bjöd regeringen in allianspartierna till samtal om nya stambanor för höghastighetståg som ska vara färdiga senast 2045. Därmed ska stockholmarnas restid minska med runt en timme till Göteborg och med ungefär två timmar till Malmö. 

Trafikverket har tidigare räknat med att prislappen landar på omkring 230 miljarder, men regeringen vill sätta ett lägre pristak än så.

Liberalerna tycker att projektet är för dyrt. De menar att det finns stora investeringsbehov i Stockholmsregionens pendel– och tågnät och att höghastighetstågen riskerar att tränga undan sådana satsningar.

– Självklart går det att både investera i kollektivtrafik och snabbtåg, men vi måste vara medvetna om att vi pratar om ett projekt som skulle kosta lika mycket som samtliga andra infrastrukturinvesteringar i Sverige under många år, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd i Stockholm.

Hon vill hellre se en upprustning och utbyggnad av dagens stambanor och  satsningar för att öka punktligheten på regionaltågen.

– Det är en ansvarsfull infrastrukturpolitik som utgår från helheten, framför enstaka prestigeprojekt, säger Lotta Edholm.

Miljöpartiet menar att det inte går att välja mellan höghastighetståg och regional trafik. Om man får med sig de andra partierna på en lånefinansiering kan man undvika att de ställs mot varandra, menar Karin Svensson Smith (MP), trafikpolitisk talesperson.

– Vi behöver öka kollektivtrafiken i alla led från daglig pendling till höghastighetståg som ersätter flyget. Miljöpartiet har länge krävt att vi ska betala höghastighetsbanorna under lång tid, just för att inte tränga ut andra investeringar, säger hon.

Enligt Karin Svensson Smith är det också viktigt med helt nya banor för att öka kapaciteten för godstrafiken.