Energi

Hallå där! …

… Erik Bonk som föreläser om revolutionen i Rojava, situationen i Afrin och vad demokratiska konfederalismen innebär, på Kafé 44 på lördag. 

Vad händer i Afrin?

– Väldigt många civila har flytt från Afrin under beskydd av YPG/YPJ och motståndet mot invasionen har nu tagit formen av ett gerillakrig. 

Varför berör det hela världen?

– Det berör världen på flera sätt. Dels därför att systemet i Rojava representerar ett alternativ och ett hopp för alla som tror att en annan, mer jämlik och rättvis värld är möjlig. Detta hopp är nu under attack från en av världens mest totalitära och fascistiska stater, den turkiska.
– Alla som tror på en demokratisk värld berörs av denna kamp. Afrin, som är en av tre kantoner i Rojava, representerar även en av de mest progressiva och kraftfulla kvinnorörelser i världen. Så en attack på Rojava är en attack på kvinnans frigörelse.

Vad är demokratiska konfederalism?

– Demokratisk konfederalism är namnet på den ideologi som ligger till grund för revolutionen i Rojava. Den bygger i mångt och mycket på Murray Bookchins idé om kommunal anarkism eller kommunalism, som är ett direktdemokratiskt system med fokus på ekologisk hållbarhet, kooperativt ägande och med stor fokus på gruppers organisationsfrihet och rätt till självförsvar. 

– Det största tillägget till Bookchins idéer som Abdullah Öcalan gjort är den kvinnliga frigörelsen, det vill säga tanken om att kvinnoförtrycket möjliggjorde klassförtrycket och inte tvärtom. Därför är det av största vikt inom den demokratiska konfederalismen att revolutionen leds av kvinnor. Revolutionen i Rojava kallas därför även för kvinnans revolution. 

Hur kan vi stötta Rojava?

– Bästa sättet att stötta Rojava är att själv sätta sig in i ideologin. Det kan en bland annat göra via Rojavakommittéernas studiecirklar, vars material kan fås av oss och böckerna vilka kan beställas i vår webbshopp. En kan även hjälpa till att sprida förståelse för den här revolutionen och att bilda opinion för den samma. 

– Det absolut bästa sättet att stödja revolutionen i Rojava är att ta kontakt med den Rojavakommitté som ligger geografiskt närmast och därigenom engagera dig i arbetet för Rojava och för den demokratiska konfederalismen. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV