Radar · Nyhet

Slutstrid om reservatet i Årsta

I onsdags klubbade kommunstyrelsen i Stockholm förslaget att inrätta naturreservat i Årstaskogen.

Som Syre Stockholm tidigare berättat omfattas inte hela skogen. Enligt Stockholm stads planer ska det också finnas plats för 800-1000 nya bostäder.

Efter krav från bland annat boende i Årsta och Naturskyddsföreningen har naturreservatet utökats något, men Socialdemokraterna står fast vid att man behöver bygga i Årstaskogen för att kunna leva upp till vallöftet om 40 000 nya bostäder till 2020.

Centerpartiet säger nej till byggplanerna och menar att man kan spara naturområden genom att bygga på höjden.

– Hade vi byggt högre hus i exempelvis Slakthusområdet och Årstafältet hade hela Årstaskogen kunnat bevaras, säger gruppledaren Karin Ernlund (C).

Frågan om naturreservat i Årsta ska nu avgöras slutgiltigt i kommunfullmäktige.