Radar · Nyhet

Samordnade transporter sänkte utsläpp

Södertörnskommunerna har halverat leveranserna till de kommunala verksamheterna.

De åtta kommunerna söder om Stockholm har gått ihop för att samordna varutransporter.

Enligt en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet har det gett tydliga resultat. De utsläpp av koldioxid och kväveoxider som transporterna ger upphov till har minskat med över 70 procent, skriver kommunerna på sin gemensamma hemsida.

Förutom att samordna transporterna har kommunerna ställt krav på att lastbilarna ska köra på biodrivmedel och ha låga utsläpp av luftföroreningar.

Enligt klimatlagen ska utsläppen från inhemska transporter minska med 70 procent till 2030.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV