Radar · Nyheter

Ockupation planeras på Hästa gård

Hästa gård på Järvafältet – Stockholms enda jordbruk – står fortfarande tom. Stadens upphandling drar ut på tiden. Föreningen Den gulliga folkrörelsen vill odla på gården och planerar att ockupera den.

I vintras skrev Syre Stockholm om att Stockholm stad upphandlar driften av Hästa gård efter att ha sagt upp samarbetet med det företag som tidigare arrenderade gården. Men än är upphandlingen inte avslutad och på Hästa är det tomt och tyst.

Föreningen Den gulliga folkrörelsen med Rafael Altez Calderon i spetsen ägnar sig bland annat  åtstadsodling. De har tröttnat på att se gården ligga öde och menar att de skulle kunna bedriva en bra verksamhet där. De tycker inte att Stockholms stad inser betydelsen av stadsodling.

– De hänvisar oss till någon kolonilott. Politikerna säger att de vill ha stadsodling, men gör i praktiken ingenting, säger Rafael Altez Calderon.

Han har nu ansökt om polistillstånd för minst en månads demonstration vid Hästa gård. Planen är att ockupera gården och ägna sig åt gerillaodling.

Klimatkrisen gör det till en överlevnadsfråga att sprida kunskap om odling, anser Rafael Altez Calderon. Samtidigt innebär det konventionella jordbrukets gifter allvarliga risker, exempelvis i form av bidöd. 

– Det industriella jordbruket håller på att förstöra vår mat och hela ekosystemet. Det skulle behövas kanske en miljon människor som odlade med gamla metoder.

Bodil Hammarberg, handläggare på Trafikkontoret, blir inte glad när hon får höra om Rafael Altez Calderons planer på en ockupation. Tillsammans med en grupp andra odlade han olovligen på Hästa gård också 2014. Då blev notan dyr, menar Bodil Hammarberg.

– Vi fick avhysa den ockupationen med hjälp av kronofogden, säger hon.

Bodil Hammarberg uppger att det nu finns en tilltänkt aktör som ska ta över Hästa gård. Något beslut är dock inte fattat och vem som väntas ta över är ännu hemligt. Men inriktningen är att jordbruket ska vara ekologiskt och verksamheten utåtriktad.

– Vi vill att man gör det här till en plats som järvaborna och stockholmarna besöker, säger Bodil Hammarberg