Energi

Hallå där! …

… Rebecka Lemoine, biolog, 2017 års miljöhjälte och initiativtagare till den biologiska mångfaldens dag – vad händer den 22 maj?

– Det händer massor! Mer än 160 aktiviteter anordnas, från Ystad till Kiruna, för att hylla den biologiska mångfalden. Exempel på aktiviteter är fjärilsvandring, artbingo, bioblitz, invigning av en ny nationalpark, naturfotoutställning, offentliggörande av årets mångfaldspris och manifestationer för biologisk mångfald. De flesta aktiviteter anordnas av ideellt arbetande eldsjälar som brinner för frågan, vilket känns väldigt fint. Dagen har blivit en naturens högtid, då folket visar att det här är en viktig fråga som måste upp på agendan.

Varför är den biologiska mångfalden viktig?

     – Biologisk mångfald, en artrik natur, anses vara ett bra skydd mot många av hoten som naturen och mänskligheten står inför. En artrik och varierad skog lagrar till exempel mer koldioxid än ett trädplantage. En myllrande våtmark minskar övergödningen och gör samhället mindre sårbart mot översvämningar. En äng med en mångfald av växtarter gynnar pollinerare betydligt bättre än en gräsmatta med få arter. Och förutom att det handlar om mångfaldens nyttor för oss människor, så har ju arter även ett egenvärde i sig, ett existensberättigande.

Vad behöver vi göra för att bevara den biologiska mångfalden?

– Vi behöver göra massor, allihopa. På ett individuellt plan kan vi använda vår konsumentmakt och välja närproducerat och ekologiskt, och har vi trädgård kan vi göra många åtgärder där för att gynna växter, fjärilar, insekter, fåglar, igelkottar och pollinatörer. Men det stora lasset måste ändå dras av politiker, beslutsfattare och de stora industrierna. Vi måste skydda våra få kvarvarande gammelskogar, radikalt ställa om skogsbruket, se till att fler myllrande våtmarker restaureras, skapa förutsättningar för betesmarker, minska användandet av konstgödsel och bekämpningsmedel och göra om artfattiga gräsmattor och vägkanter till ängsmarker.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV