Energi · En syl i vädret

En tillgänglig tanke

Språket är under ständig debatt, vi vänder och vrider på orden för att se hur de reflekterar verkligheten och funderar över om de passar i den värld som vi vill ha. Och när de inte passar kan vi hitta nya, eller ge de gamla orden nya roller. Ibland kallar vi de nya orden för eufemismer och tänker att de bara används som smink på något man inte tycker är så fint. Som hygientekniker istället för städare, till exempel. Det enda problemet med ordet städare är ju att städning som jobb har låg status i samhället.

Handikapp är ett annat sådant där ord som inte platsar längre. Ordet betyder att man har svårare än andra att klara sig – och så kan det vara om man har en funktionsnedsättning. Men det ska inte behöva vara svårare. Vi vill att världen och omgivningen ska vara så funtad att det går bra att ta sig fram utan ben eller syn eller vad det nu kan vara. Funktionsnedsättningen finns där, men handikappet eller funktionshindret uppstår när trappan saknar ramp eller när rullstolsburna inte kan använda toaletten.

Men om de kan det, vilket ord använder man då? En bekant undrade nyligen vad en handikappanpassad toalett borde kallas numera. För handikappanpassad är ju inte så lyckat. Jag föreslog tillgänglig, men han var inte riktigt med på noterna. En tillgänglig toalett är ju en toalett som man kan komma åt i största allmänhet, menade han och föreslog tillgänglighetsanpassad istället.

Ja, det som är tillgängligt är något som finns att tillgå. En tillgänglig person kan man komma till tals med och en tillgänglig plats kan man ta sig till. En otillgänglig toalett kanske är tre meter hög eller omgiven av taggtråd. Eller, om du använder rullstol, bara belägen innanför en smal dörröppning där du inte kommer in. Det handlar om vem vi inkluderar i den grupp som borde kunna använda toaletten. Därför gillar jag tanken bakom att använda begreppet tillgänglighet.

Till skillnad från hygientekniker är det inte en eufemism. Hygientekniker är bara ett lite tjusigare ord för städare. Men i ordet tillgänglig, använt om en toalett som funkar för rullstolsburna, ligger en betydelse: att det är klart att alla ska kunna använda toaletten. Till skillnad från handikappanpassad, som antyder att det är något lite speciellt.

Å andra sidan kan det bli förvirrande att tala om tillgängliga toaletter, eftersom tillgänglighet som sagt inte bara är en term utan ett allmänspråkligt begrepp också. En toalett kan vara tillgänglig för dig men inte för mig, och dessutom är det inte säkert att alla kan använda toan bara för att dörren är bred och rullstolen inte är ett hinder. Om du behöver bäras in på bår eller behöver kissa i kateter är den här toan sannolikt inget alternativ ändå.

Webbplatsen Jamstall.se (en del av en samverkanssatsning mellan Nationella sekretariatet för genusforskning, länsstyrelserna, Svenska ESF-rådet, Sveriges Kommuner och Landsting samt VINNOVA) rekommenderar orden tillgänglig eller tillgänglighetsanpassad. Jag tyckte först att tillgänglighetsanpassad lät som rena rappakaljan, men vid närmare eftertanke funkar det. Alla toaletter borde vara tillgängliga för alla, och när de inte är det får man – tillgänglighetsanpassa.

Att byta ord kan vara en fråga om människosyn, och så är det i här fallet. Det gäller bara att tanken går fram och blir tillgänglig för alla.