Radar · Nyheter

Miljö- och klimatnämnden i omröstning: Fossilgasterminalen ett steg närmare

Miljö- och klimatnämnden tycker inte att Göteborgs stad ska dra sig ur den planerade fossilgasterminalen. Det visade sig i en omröstning i tisdags.

På tisdagens sammanträde avhandlade miljö- och klimatnämnden en motion från liberalerna Axel Darvik och Ann Catrine Fogelgren om att Göteborgs stad bör avsluta sitt engagemang i den planerade fossilgasterminalen GO4LNG.

I motionen skriver Darvik och Fogelgren att ”det är oansvarigt att Göteborgs stad ska satsa på nya fossila anläggningar när vi står inför de klimatutmaningar som riskerar ödelägga vår existens på jorden. (…) Det Göteborg snarare behöver är en färdplan till en fossilfri stad.”

Motionen röstades ner av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet med fem röster mot Liberalernas och Moderaternas tre röster.

– Det var tråkigt och ett bakslag men det är fortfarande inte avgjort. Motionen ska också behandlas i kommunfullmäktige och vi får se hur det går där, skriver Axel Darvik i ett mejl till Syre Göteborg.

Ann Karlsson, Vänsterpartiets representant i miljö- och klimatnämnden, skriver i ett mejl till Syre Göteborg att de inte vill kommentera ärendet förrän frågan varit uppe i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Istället hänvisar hon till miljöförvaltningens tjänsteutlåtande och det yrkande som S och V lade fram under nämndens sammanträde.

“Anledningen till att vi avslår motionen är att LNG har tydliga miljövinster på kort sikt och skapar möjligheter för en omställning till fossilfria drivmedel på längre sikt.”, skriver man i yttrandet.

S och V menar att Swedegas och näringslivet avser att öka biogasproduktionen kraftigt till 2030, och att infrastrukturen för LNG då skulle kunna användas för att snabbare styra fartygstrafiken mot biogas, med hjälp av styrmedel från stadens sida.

De pekar också, liksom miljöförvaltningen, på att Göteborgs stad inte har något långtgående engagemang i terminalen, utan framför allt upplåter mark till Swedegas och ansvarar för hamnverksamheten.

De hänvisar vidare till att Göteborgs hamn enligt ett EU-direktiv ska kunna erbjuda LNG senast år 2025.

– Att LNG-infrastrukturen kommer användas för biogas i framtiden tycker jag bara är ett försök till ”green wash”. Det är säkert tekniskt möjligt men inte på något sätt realistiskt.

– Vem skulle ha intresse av att skeppa biogas med båt över stora avstånd? Terminalen är ju tänkt att användas för att kunna importera LNG från länder med fossilgas och användas i kommunens kraftvärmeverk, skriver Axel Darvik och fortsätter:

– EU-direktivets krav är jag inte orolig för att hamnen kan lösa till 2025, om LNG verkligen är en intressant lösning då.

Den ideella organisationen Fossilgasfällan, som var på plats vid nämndemötet för att uppmana politikerna att rösta igenom Liberalernas motion, är besvikna över utgången. De menar att de partier som kan förväntas ha mest ambitiös klimatpolitik inte ser allvaret i att GO4LNG kommer att öka användandet av fossil energi.

– Det är skrämmande hur brist på kunskap leder till att en motion för att stoppa byggandet av något så klimatkasst som en fossilgasterminal i Göteborgs hamn röstas ned av miljö- och vänsterpartister, säger Carl Thorshag från Fossilgasfällan.

Axel Darvik (L) håller hoppet uppe om att kommunfullmäktige ska gå på deras linje och dra sig ur LNG-terminalen. Han menar att just miljöaktivisternas engagemang kan spela stor roll.

– Med hjälp från miljörörelsen så tror jag det finns en chans, skriver han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV