Radar · Nyheter

Henrik Munck petas av Miljöpartiet

Miljöpartisten Henrik Munck ombeds lämna sina uppdrag som lokalpolitiker i Göteborg. Partikollegorna har förlorat förtroendet.

Henrik Munck, miljöpartist som sitter i kommunfullmäktige, trafiknämnden och stadsdelsnämnden Västra Göteborg, ombeds av sina partikollegor att lämna sina uppdrag.

I ett pressmeddelande skriver partiet att Munck kört ett eget spel i media som en del av en personkampanj och att han upprepade gånger hamnat i personkonflikter.

Henrik Munck har skapat intern debatt då han offentligt har ifrågasatt Västlänkenprojektet.

– Att jag har uttalat att det saknas 50 miljarder för kringinvesteringarna för Västlänken borde inte göra att man tvingas lämna sina uppdrag. Det är lite konstigt om det är så det fungerar i Sverige med demokratin, säger Henrik Munck till P4 Göteborg.

Då Henrik Munck är vald på sina poster kan partiet inte avsätta honom, men man skriver att om han inte avgår från sina uppdrag blir han i praktiken en politisk vilde. Hädanefter kommer Derya Tumayer att företräda Miljöpartiet i trafikfrågor i kommunfullmäktige.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV