Radar · Nyheter

Oro för Snösätras graffiti – trots politisk vision

Nu är stadens nämnder redo att klubba naturreservatet i Rågsved. Värdefull natur ska skyddas samtidigt som området får nya bostäder. Samtidigt presenteras en vision om ”ett kulturellt nav” i intilliggande Snösätra. Men områdets graffitikonstnärer litar inte på att det blir verklighet.

I området som nu blir reservat finns naturvärden i form av bland annat ädellövskog, våtmarker och ett rikt fågelliv. Utanför reservatet planeras 3000 nya bostäder.

– Nuvarande och framtida Rågsvedsbor får en långsiktigt god stadsmiljö med en bra blandning av både en utvecklad boendemiljö och närhet till värdefull natur, säger exploateringsnämndens ordförande Stefan Hansson (S), i ett pressmeddelande.

Majoriteten i stadshuset presenterar samtidigt en vision om en kulturell mötesplats i Snösätra, där industriverksamhet i dag blandas med graffitikonst. Innan en sådan kan ta form ska den förorenade marken saneras.

Thomas Krajewski i Snösätra kultur, som arbetar för graffitikonsten i området, är skeptisk till att visionen om ett kulturellt nav blir verklighet.

– Det låter positivt, men jag undrar om det blir av. Man borde sätta igång med något redan nu, säger han.

Även om den röd-grön-rosa majoriteten avskaffat den nolltolerans mot graffiti som fanns tidigare upplever han fortfarande konstformen som ifrågasatt.

– Det finns en trångsynthet. Nu finns öppna väggar, men det är småskaligt jämfört med många andra städer i Europa, säger han.

Majoriteten i stadsdelsnämnden hade önskat att det nuvarande industriområdet skulle ha införlivats i reservatet, vilket nu inte blir fallet. 

Stadsdelsnämnden har uppmanat kulturutövare att skriva medborgarförslag med sina önskemål för framtidens Snösätra. Men Thomas Krajewski hade önskat att stadens centrala politiker haft dialog med konstnärerna tidigare i processen.

– Jag skulle önska att man lyssnade till oss som målar. Jag tycker inte att man gjort det.