Radar · Nyhet

Stor potential för gods på järnväg

EUs mål att föra över godtrafik från väg till järnväg är långt ifrån att uppnås. Nu krävs längre tåg och mindre byråkrati för att utvecklingen ska vända, menar KTH-forskare. De ser också en stor potential att öka den låga andelen järnvägstransporter till och från Stockholm.

30 procent av lastbilstransporterna ska föras över till järnväg 2030. Det är EUs fastslagna målsättning. Men i dag står utvecklingen i stort sett stilla.

Forskare på Kungliga tekniska högskolan (KTH)  presenterade i veckan en rapport där de föreslår en rad åtgärder för att målet ska kunna uppnås.

I Sverige är längre tåg är en viktig åtgärd för att öka kapaciteten och sänka kostnaderna, menar forskarna. Detta kräver investeringar i längre mötesspår.

Ambitionen i Sverige nu är att gå från 630 till 750 meter långa tåg, men Bo-Lennart Nelldal som är professor emeritus i tågtrafikplanering vid KTH, tycker att man ska ta i mer än så.

– Vi har räknat ut att med dagens starka lok skulle en dryg kilometer långa tåg vara optimalt.Det borde åtminstone vara det långsiktiga målet på sträckor med mycket trafik, säger han.

Avregeleringar och förenklingar för järnvägstrafiken i Europa står också högt på Bo-Lennart Nelldals önskelista. Olika tillstånd i olika länder krävs för vagnar och lok. Kommunikation med  trafikledning sker på respektive lands språk. För att köra mellan Sverige och Danmark måste  man exempelvis kunna både svenska och danska.

– Det är stökigt att köra tåg utomlands. Har du tillstånd för en lastbil är det i princip bara att tuta och köra i hela Europa.

Till och från Stockholm går en mycket liten del av transporterna på räls. En orsak är att konsumtionsvaror dominerar och industrin är liten, men Bo-Lennart Nelldal ser en stor potential för mer järnvägstransporter.

Genom att lasta om godståg till exempelvis el-lastbilar på platser i Stockholms utkant och sedan köra mot strömmen i rusningstrafiken kan man uppnå stora miljövinster, menar han.

– Det har vi sett skulle spara mycket energi och koldioxid och även bli företagsekonomiskt lönsamt i vissa lägen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV