Radar · Nyhet

Nybyggen ska minska bristen på studentbostäder

Bostadsbristen är ett ständigt gissel för studenter som vill rota sig i Göteborg. Många tvingas flytta runt på tillfälliga kontrakt. Samtidigt planeras det för tusentals nya studentbostäder, med målet att ha byggt bort problemet till år 2026.

Nästa vecka inleds vårterminen för många studenter i Göteborg. På grund av den rådande bostadsbristen kommer många av dem att behöva förlita sig på tillfälliga boendelösningar som att sova på vänners soffor eller att skriva osäkra andra- eller tredjehandskontrakt.

I värsta fall kanske utbildningen inte blir av alls, utan man tvingas att välja en annan ort att studera på. I Sveriges förenade studentkårers bostadsrapport 2017, som släpptes i augusti i fjol, är Göteborg en av elva rödlistade städer i Sverige.

Det innebär att man inte kan garantera att studenter får en bostad inom ett halvår.

Göteborgs stad planerar att bygga 4 000 studentbostäder till år 2021. För att stärka upp och förlänga satsningen bildades 2016 samverkansprojektet ”Gbg7000+ studentbostäder” på initiativ av Göteborgs förenade studentkårer.

Målet är att minst 7 000 inflyttningsklara och permanenta studentbostäder ska byggas mellan åren 2016 och 2026 inom ramen för projektet, där bland andra Göteborgs universitet, Chalmers, Göteborgs Akademiska hus och Göteborgs stads fastighetskontor ingår.

I programförklaringen skriver man bland annat att ”Bristen på boende påverkar stadens och lärosätenas attraktivitet negativt och dessutom riskerar Göteborg att gå miste om den kraft och vitalitet som studenternas närvaro innebär. (…)

För Göteborg är det därför av stor vikt att studenterna kommer hit men också att de stannar kvar efter utbildningsperioden. Ju mer etablerade studenterna är desto större är chansen att de stannar och blir yrkesverksamma i Göteborg efter studierna.”

Projektet inleddes 2016 och sedan dess har 387 lägenheter blivit färdigbyggda och inflyttningsklara. Innan 2018 är slut ska siffran vara uppe i 601.

Det senaste i raden påbörjade byggprojekt är kvarteret Uddjaur nära Chalmers Johanneberg, som ska inrymma knappt 120 lägenheter. Projektet ska också nå upp till miljöcertifieringen Miljöbyggnad guld, som utfärdas av Swedish green building council.

Fortfarande är dock de flesta av de 7 000 lägenheterna ännu inte planerade. I september 2017, när statistiken på hemsidan Gbg7000+ senast uppdaterades, återstod
6 219 av dem att planera.

Här ska det byggas studentbostäder