Radar · Nyhet

Stockholm klarade bostäder till nyanlända

Alla kommuner måste ta emot och ordna bostäder åt nyanlända, enligt bosättningslagen från 2016. Trots högljudda protester från många kommuner när lagen kom har man lyckats ordna bostad för de allra flesta.

Av de 23 600 personer som kommunerna skulle ta emot under 2017 har 91 procent fått en bostad, enligt Migrationsverkets siffror. För övriga pågår arbetet med att ordna bostad.

Men samtidigt finns kommuner som är långt från sina åtaganden. Tyresö är den kommun i landet som har tagit emot den minsta andelen av de nyanlända man tilldelades för 2017 – endast 40 procent. Tyresö hörde  till dem som var mest kritiska när lagen infördes och kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) har inte ändrat sig.

– Vi ser det inte som ansvarsfullt att kommunen ska köpa bostadsrätter eller bygga moduler. Då skulle vi få tapetsera vartenda villaområde med moduler och det skulle aldrig gå hem, säger han till SVT Stockholm.

Stockholms stad har ordnat bostäder – om än tillfälliga – åt 95 procent av de nyanlända man ansvarade för.