Radar · Nyhet

MP-avhoppare bildar nytt parti

Avhoppade MP-ledamöter i Sundbyberg bildar ett nytt parti inför höstens val. Samtidigt tar det borgerliga styret i kommunen strid mot avhopparna.

Flera förtroendevalda i Miljöpartiet Sundbyberg hotades att uteslutas ur partiet för att de vägrade ta avstånd från kommunalrådet Siyamak Sajadian som tvingats avgå. Istället lämnade de partiet och har nu bildat ett nytt: Sundbybergs lokalparti.

Lokaldemokrati ska bli fokus för det nya partiet. Mycket mer än så är inte bestämt.

– Vi vill bygga politiken underifrån och upp. Det är själva poängen med partiet, säger den nyvalda ordföranden Lars Lindgren.

Själv tror han skola, stadsbyggnad och trygghet hör till de områden som kommer intressera medlemmar och väljare, men vill inte peka ut några konkreta politiska förslag innan beslut är fattade.

Enligt Lars Lindgren har ett 40-tal medlemmar anslutit sig till partiet varav flertalet är avhoppare från Miljöpartiet. Däribland samtliga nio ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige.

Lars Lindgren vill gärna fortsätta sitt uppdrag som ordförande för byggnads– och tillståndsnämnden, men det sätter kommunledningen nu stopp för. Kommunfullmäktige väntas den 19 februari avsätta presidiet i nämnden med hänvisning till att majoritetsförhållandena förändrats i kommunen.

Också två avhoppade miljöpartister i kommunala bolagsstyrelser väntas avsättas av fullmäktige. Däremot har kommunledningen inga möjligheter att tvinga bort det förre kommunalrådet Siyamak Sajadian från posten som vice ordförande i kommunstyrelsen.

Alliansen hoppas kunna styra i minoritet tills vidare, men uppmanar avhopparna att lämna sina platser så att Miljöpartiet åter kan ingå i styret.