Radar · Nyhet

Mindre ozon oroar forskare

Sedan freon förbjöds 1987 har ozonskiktet återhämtat sig runt  polerna.

Men mellan den sextionde   breddgraden på norra halvklotet – ungefär i höjd med Stockholm – och motsvarande breddgrad på södra halvklotet verkar ozonskiktet inte återhämta sig.

Tvärtom minskar mängden ozon i nedre delen av stratosfären. Det visar ny internationell forskning som forskare från Stockholms universitet medverkat till.

– Minskningen i ozon är mindre i dessa regioner än vad vi såg vid polerna innan förbudet, men UV-strålningen är mer intensiv i dessa regioner och fler människor bor där, säger professor Joanna Haigh vid Imperial College London, en av författarna till studien, i ett pressmeddelande.

En  orsak till den minskade mängden ozon kan vara att klimatförändringarna påverkar cirkulationen i atmosfären, en annan kan vara kemikalier som innehåller klor och brom och används som exempelvis lösningsmedel.