Radar · Nyhet

Brister i brandsäkerhet – hyresgäster i fara

En brand i Rågsved kunde ha slutat i katastrof – till följd av brister i brandsäkerheten. Det menar Hyresgästföreningen som anser att hyresvärden är girig.

Den 20 januari brann det i ett sjuvåningshus i Rågsved, söder om Stockholm. Sex personer fördes till sjukhus, ingen av dem allvarligt skadade.

Det kunde ha blivit betydligt värre, menar Hyresgästföreningen som har uppgifter om att en rad falska brandlarm under lång tid gjorde att många hyresgäster stannade kvar i huset. Efter ungefär en halv minut tystnade larmet – för att konstruktionen inte klarade hettan.

Huset har drabbats av en rad problem sedan det uppfördes 2009.

Det är ett av få höga hus i Stockholm som byggts helt i trä och kan beskrivas som ett antal byggbaracksliknande delar som sammanfogats med långa spännband. Men när hyresgästföreningen kontrollerat banden – senast under veckan – har banden varit slaka.

Hyresgäster har vittnat om att huset rört sig – med flera problem som följd. Bland annat har hissens säkerhet påverkats. Sedan 2013 har den varit belagd med användningsförbud av Stockholms stad – utan att hyresgästerna informerats om det.  Enligt Hyresgästföreningen har hissen använts, de dagar den inte stått still.

Hyresgästföreningen dömer nu ut huset, liksom två hus intill som tillhör samma fastighetskoncern.

– Det är fuskbyggen. Man har haft bråttom och dessutom använt undermåligt material, säger Bengt Öhman, jurist på Hyresgästföreningen.

Att huset rör sig har också lett till att glipor uppstått mellan brandcellsgränserna. Sammantaget innebär bristerna att hyresgästerna utsätts för stora risker, menar Bengt Öhman.

– Det är rent ut sagt girigt av hyresvärden att förvalta huset på det här sättet. Man respekterar inte människors hälsa och liv.

Dan Astrén, vd för SIG invest som tog över fastigheten 2015 avböjer intervju, men tillbakavisar helt kritiken om säkerhetsbrister via mejl. Han uppger att en grundlig besiktning av fastigheten kommer att genomföras och att hissen nu åtgärdats.