Radar · Nyheter

Majorna-Linné inför medborgarbudget

I år genomförs den första medborgarbudgeten i Majorna-Linné. Fokus ligger på trygghetsskapande åtgärder, samtidigt som 91 procent av invånarna uppger att de redan är trygga i området.

Stadsdelsnämnden i Majorna-Linné har avsatt 500 000 kronor till en särskild medborgarbudget under 2018, med fokus på trygghetsskapande åtgärder.

Mellan 1 mars och 9 april får invånarna själva komma med förslag på åtgärder som skulle kunna öka tryggheten i stadsdelen.

Den halva miljonen kommer sedan att användas till att genomföra en eller flera av idéerna.

– Det här är något som nämnden har velat göra länge. Vi har gjort medborgardialoger i två års tid, men en medborgarbudget är ju en lite större grej, säger Madeleine Källvenius, utvecklingsledare inom demokrati och medborgardialog.

Att locka människor att delta i medborgardialoger är alltid en utmaning, säger hon.

– Men det har hittills varit rätt god uppslutning. Vi har en väldigt aktiv befolkning, till exempel är invånarna i Majorna-Linné de som lämnar in flest Göteborgsförslag (ett initiativ inom Göteborgs stad där medborgarna kan lämna in idéer till politikerna, reds. anm.)

I den senaste trygghetsundersökningen, som gjordes i december, svarade 91 procent av de tillfrågade invånarna att de upplever området som ganska tryggt eller mycket tryggt.

Att man ändå har valt trygghetsskapande åtgärder som inriktning för medborgarbudgeten förklarar Bosse Parbring (MP), ordförande i stadsdelsnämnden Majorna-Linné, med att de här frågorna är aktuella för många medborgare även i områden där det enligt statistiken är tryggt.

– Vi har haft många olika dialoger och den här typen av frågor kommer ofta upp. Vi vill gärna möta invånarnas intresse.

Det kan också handla om att upprätthålla det som redan fungerar bra, säger Madeleine Källvenius.

– Vi vet att många känner sig trygga här, och vi vill veta vad det innebär. Vad är det vi ska bibehålla i Majorna-Linné, vad är det som skapar känslan av trygghet?

Bosse Parbring håller med.

– Man kan tänka att det krävs fler poliser, men också se på det lite bredare: vad är det som gör att människor trivs och känner samhörighet med varandra i ett område? Det är snarare det senare alternativet som vi i stadsdelarna främst har i uppdrag att jobba med; att få unga och äldre att känna att de har meningsfulla aktiviteter och inte är främmande för varandra. Vi i stadsdelarna kan inte besluta om fler poliser, till exempel.

Finns det inte en risk att ni bidrar till otrygghet när ni riktar in medborgarbudgeten på trygghetsskapande åtgärder, trots att den stora majoriteten redan känner sig trygga?

– Jag förstår vad du menar. Jag tycker att det viktiga är att vi politiker har en bred förståelse för vad trygghet är – att det handlar om att skapa större tillit i samhället. Vi är inte ute efter att spä på den eventuella brist på tillit som finns. Men jag håller med om att det finns en risk med att måla upp en bild av att det är otryggt och att man ska vara rädd för olika grupper i samhället.

Eftersom det är första gången som Majorna-Linné har en medborgarbudget är det också ett lärande för politikerna, säger Bosse Parbring.

– Vi var lite inspirerade av stadsdelen Centrum, som förra året gjorde detta med goda erfarenheter. Men det kan hända att vi fokuserar på en annan fråga nästa gång.

Så det blir en fortsättning?

– Det är inte bestämt ännu, men personligen hoppas jag på det. Jag tror på idén och på att det är ett bra sätt att engagera invånarna.

Majorna-Linnés medborgarbudget har fokus på trygghetsskapande åtgärder, samtidigt som de flesta invånarna uppger att de känner sig trygga här. Vad tycker du om det?


Jag ser inte riktigt poängen att lägga en så pass hög summa på det, om nu mer än 90 procent redan känner sig trygga här. Då tycker jag att man kan lägga resurserna på något annat istället. Spontant tänker jag på äldre människor för det känns som en sån grej som fallerar i flera rika länder just nu.

Markus Blomgren, 23, servitör


Jag vet att det finns många tjejer som vill ha mer belysning här i området. Men om att öka tryggheten innebär att öka polisens närvaro så känns det helt onödigt. Då tycker jag man kan lägga den halva miljonen på något annat istället.

Felicia Jacobsson, 23, studerande, Borås


Grundtanken är ju bra. Jag har bott i det här området i drygt 20 år och känner mig väldigt trygg, men för att bibehålla den känslan av trygghet kan ju pengarna göra nytta. Men spektrat för trygghet är ju enormt. Det bor många äldre och handikappade människor i området också och trygghet för dem kan innebära möjligheten att ta sig runt, så jag tycker förslaget är jättebra.

Maria Örtendahl, 53, sjukskriven

Enkätintervjuer: Teodor Dimblad