Radar · Nyheter

Landvetter bygger ut – ska växa ”hållbart”

De närmsta åren kommer flygterminalerna på Landvetter flygplats att genomgå en större utbyggnad. Enligt flygplatsdirektör Charlotte Ljunggren är en förutsättning för verksamheten att växa hållbart.

Det flygs alltmer till och från våra svenska flygplatser. Sedan 90-talet har antalet flygresor per invånare mer än fördubblats.  Bara på Landvetter lyfte eller landade sju miljoner passagerare förra året och sedan 2012 har resenärsantalet ökat med över 40 procent. För att möta den resenärsökning som skett kommer flygplatsens norra och södra flygplatsterminaler de närmsta åren att byggas ut.

Utvecklingen sker samtidigt som debatten om flygtrafikens klimatavtryck på allvar sprakat till liv i svensk media.  Flera av debattörerna anser det är hög tid att vi tar ett större ansvar för vårt individuella klimatavtryck, inte minst genom att vi börjar fundera över alternativa semester- och resandeformer.

Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör på Landetter, menar att flygtrafiken måste sträva mot att ”växa hållbart”. Hon anser att verksamhetens hållbarhetsarbete inte handlar om att minska flygtrafiken, utan om att de fossila flygbränslena ska ersättas med biobränslen.

Hon säger att tekniken redan finns på plats och att dagens motorer kan köras på fossilfria bränslen.

– Den stora utmaningen är att det är för dyrt, säger hon.

Charlotte Ljunggren tycker också att fokuset i den senaste klimatdebatten varit alltför inriktat på flygtrafiken.

– Det är viktigt för oss att debatten inte är så ensidig utan att den breddas till alla stora fyra transportslagen. Varje transportslag måste göra sitt arbete, det innefattar sjöfarten, bilindustrin, tågtrafik och flygtrafiken, säger hon.