Radar · Nyheter

GU och Chalmers utökar hållbarhetssamarbete

Göteborgs universitet och Chalmers stärker sitt samarbete om hållbar utveckling. Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, får samtidigt ett förnyat uppdrag och även ett nytt namn.

Göteborgs universitet och Chalmers har förnyat sitt samverkansavtal om hållbar utveckling. Samtidigt ger man ett förnyat uppdrag till Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, som drivs gemensamt av Chalmers och universitetet.

Centret, som startades i början av 1990-talet, arbetar för att främja forskning och utbildning inom hållbar utveckling och skapa samverkan både inom akademin och med andra samhällsaktörer.

I samband med det nya uppdraget får organisationen ett nytt namn: numera går den under epitetet Göteborgs centrum för hållbar utveckling.

– Åtskilligt har hänt sedan miljöfrågor sågs som något främmande för en teknisk högskola. Därefter har miljöperspektiven integrerats med de ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbar utveckling, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson i en nyhetsartikel på högskolans hemsida.

Det nya uppdraget ska täcka in alla aspekter av hållbar utveckling och ha ett tydligt fokus på FNs globala hållbarhetsmål. Bland annat blir man värd för det regionala nätverket SDSN (Sustainable development solutions network) Northern Europe.

– För Göteborgs universitet är arbetet med hållbar utveckling en avgörande framtidsfråga och ska genomsyra alla delar av vår verksamhet. I vår ambition att bidra till lösningen av de globala samhällsutmaningarna är det också viktigt att vårt eget hållbarhetsarbete kopplar till FNs 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, säger Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV