Radar · Nyhet

Tålamodet med Karolinska tryter

Mångmiljonbelopp har betalats ut till konsulter – oklart för vad. Efter att landstingets internrevision riktat svidande kritik mot Karolinska universitetssjukhusets ledning krävde finanslandstingsrådet åtgärder inom ett dygn.

Revisionsrapporten visade på en rad brister i hur sjukhusledningen skött ekonomin i samband med flytten till det nya sjukhuset.

Mellan 2011 och 2014 saknas helt fakturaspecifikationer från de konsulter man anlitat. Varken  reglerna för vem som får beställa konsulter eller de riktlinjer som finns för att undvika jävsituationer har följts.

Alliansen, med finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) i spetsen, gav sjukhuset ett dygn på sig att lägga fram ett åtgärdsprogram och uteslöt inte fler åtgärder från den politiska ledningen.

– Sjukhusets ledning har redan presenterat ett antal åtgärder. Det är bra, men det räcker inte, säger Irene Svenonius i ett skriftligt uttalande.

Redan i måndags krävde Vänsterpartiet att både sjukhusdirektören Melvin Samsom och hela sjukhusstyrelsen skulle avgå.

Kravet kom som reaktion på att en åklagare inlett en förundersökning om grovt vållande till annans död efter att två patienter dött i väntan på vård och sjukhuset avböjt hjälp från andra sjukhus. Men huvudansvaret lägger oppostionslandstingsrådet Håkan Jörnehed (V) på det politiska styret.

– Moderaterna har inte brytt sig tillräckligt. De har styrt på armlängds avstånd och det fungerar inte med de utmaningar som universitetssjukhuset står inför, säger han.