Radar · Nyhet

Masthuggskajen ska bli en hållbar stadsdel

Hela Masthuggskajen ska bli en hållbar stadsdel. Nyligen blev stadsutvecklingsprojektet det första att registrera sig för hållbarhetscertifieringen Citylab action.

Masthuggskajen i Göteborg är just nu föremål för intensiv planering. Området ska utvecklas till en levande stadsdel med 1 200 bostäder, minst 5 000 arbetsplatser, butiker, restauranger och grönytor.

Även en av stationerna för den planerade linbanan kommer att ligga här. Med den nya Masthuggskajen ska Göteborgs centrum och aktiviteten kring Järntorget växa västerut.

– Vi vill binda samman gammalt och nytt och platsen ska växa in i den befintliga strukturen som redan finns i dag. Det handlar om att ta vara på det positiva och tillföra mer, att skapa kontraster och det oväntade. Här ska alla känna sig välkomna, säger projektledare Åsa Vernersson i ett pressmeddelande.

Enligt planerna ska den nya stadsdelen också bli en hållbar sådan. Masthuggskajen var nyligen det första stadsutvecklingsprojektet som registrerades för den nya certifieringen Citylab action, som ägs av organisationen Sweden green building council.

Certifieringen är en oberoende tredjepartsgranskning av hur stadsutvecklingsprojekt arbetar med hållbarhet och består av tre delar. Den första delen, som rör planeringen av ett projekt, lanserades i början av året och det är alltså den som Masthuggskajen nu registrerats för.

– Vi har högt satta hållbarhetsmål för utvecklingen av Masthuggskajen och har därför valt att delta i Citylab Action. Det innebär att vi kan samverka och dela kunskaper med andra stadsutvecklingsprojekt och samtidigt säkerställa att vi realiserar våra hållbarhetsmål, säger Åsa Vernersson.

För att bli godkänd för certifieringen ska ett projekt uppfylla 20 så kallade indikatorer. Bland dessa energisystem med låg klimatpåverkan, biologisk mångfald, hållbara färdsätt, cirkulär ekonomi och blandat utbud.

De andra två certifieringarna inom Citylab rör genomförande och verifiering av ett projekt. Dessa ska enligt planen lanseras under 2019.