Radar · Nyhet

Mark- och miljödomstolens dom: Ger klartecken för Västlänken

Mark- och miljödomstolen ger grönt ljus till Västlänken och utfärdar de nödvändiga miljö- och vattentillstånden. Det meddelades i en dom i onsdags.

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg ser ingen anledning att stoppa bygget av Västlänken. Detta meddelades i en dom på onsdagen, där man ger klartecken för bygget genom att tilldela det de obligatoriska miljö- och vattentillstånd som projektet kräver.

Tågtunneln har varit kraftigt omdiskuterad och kritikerna menar att dess miljönytta inte väger upp de negativa effekter som bygget har på miljön.

Vissa kritiserar att flera hundra träd som i dag tar upp koldioxid fälls i Västlänkens namn och andra menar att de utsläpp som sker under byggtiden är större än de utsläpp som sparas in i framtiden.

Kritiken har tidigare avfärdats av Trafikverket. Under slutförhandlingarna i Mark- och miljödomstolen i oktober förr året sa deras advokat Magnus Fröberg bland annat att Trafikverkets utredning och miljökonsekvensbeskrivning var mycket väl utförda. Genom domen i onsdags får han alltså medhåll av mark- och miljödomstolen, som anser att det finns tillräckligt kompetens i projektet för att det ska kunna genomföras på rätt sätt.

– Vi har funnit att det finns goda förutsättningar att utföra arbetet utan att det blir påtagliga skador på byggnader och annat, säger rådman Göran Stenman till Göteborgsposten.

Domstolen har dock adderat vissa krav och bestämmelser som gäller grundvattenfrågor och bullernivåer på kvällar och nätter.

Trafikverket får inte börja bygga innan domen vunnit laga kraft, vilket de tidigare har begärt, utan måste invänta besut från högre instanser.