Radar · Nyhet

Lång väg till hållbar mat

Hur ska maten vi äter bli hållbar? Den frågan stod i  centrum i Södertälje under torsdagen.  Här har kommunen lagt om kosten i de offentliga verksamheterna och vill samarbeta med forskare och näringsliv för en livsmedelskedja som tar större miljöhänsyn.

”Food systems for the future” var rubriken på en konferens som på torsdag samlade forskare, näringsliv och myndigheter i Södertälje för en dag om de utmaningar som finns för att skapa en hållbar livsproduktion.

Södertälje kommuns förhoppning är att nya forskningssamarbeten ska uppstå när de olika aktörerna samlas. Samverkan behövs, för en hållbar livsmedelskedja ligger ännu långt borta.

– En utmaning är att förändra folks matvanor, en annan är att bryta jordbrukets fossilberoende. I ett ekologiskt jordbruk kan man göra sig fri från kemikalier och importerat foder, men man behöver fossila bränslen till maskinerna, säger Helena Nordlund, projektledare för Södertälje kommuns projekt Matlust och en av arrangörerna.

I Södertälje tycker man sig vara en förebild när det gäller arbete för mer hållbar mat. Inte minst är de ekologiska råvarorna många i kommunens kök.

– Med mindre kött och mindre svinn har vi fått pengar över till att köpa ekologiskt. I dag är 60 procent av de livsmedel kommunen köper ekologiska.

Konferensen är en del av Södertälje science week som rymmer ett sextiotal seminarier och workshops.