Radar · Nyhet

Fler tar cykeln i vinter – ny karta ska hjälpa dem

Vintercyklingen ökar i landet.Enligt en Sifo-undersökning som har gjorts på uppdrag av Svensk cykling cykelpendlar var tionde svensk minst fyra dagar i veckan vintertid.

Sopsaltning är en metod som används i allt högre utsträckning för att hålla cykelvägarna farbara. Den går ut på att borsta bort snö och is för att sedan  lägga ut ett saltlag som motverkar att snö och is bildas på nytt. Därmed blir cykelvägarna också fria från grus som orsakar cykelolyckor när snön försvinner.

Det regionala cykelkansliet i Stockholm där länsstyrelsen, landstinget och Trafikverket samarbetar för att främja cykling har tagit fram en interaktiv karta som bland annat visar vilka cykelstråk som är sopsaltade.

– Det regionala cykelkansliet är varm anhängare av sopsaltning, säger cykelsamordnaren Björn Sax Kaijser i ett pressmeddelande.