Glöd

Divestera för klimatets skull

Fossilindustrin hotar människors liv. Givet klimatförändringarnas konsekvenser är det möjligt att kol-, olje- och gasbolagen tillhör de mest dödliga företagen i mänsklighetens historia. Ökenspridning, naturkatastrofer och havsnivåhöjning är bara några av de sätt som förbränningen av fossila bränslen kommer leda till att människor dör i förtid.

En del forskning tyder på att kriget i Syrien, som kostat över 400 000 människor livet, delvis orsakades av en torka som kopplats till klimathotet. Mycket talar därmed för att klimatförändringarnas offer inte tillhör en avlägsen framtid – de finns här och nu: på flykt över Medelhavet, fast i flyktingläger i Turkiet eller under dödlig fara i krigets Syrien. Och utöver dem som drabbas globalt finns även många som utsätts på plats av själva utsläppen.

Bara i EU dör hela 23 000 människor årligen i förtid som följd av kolkraftverkens luftföroreningar, enligt en rapport från bland andra WWF.

Utöver dödsfall finns åtskilliga andra skador som fossilindustrin orsakar mänskligheten: från 12 000 årliga fall av bronkit och ohälsokostnader på över 300 miljarder kronor per år i EU till den livsfarliga flykt klimatflyktingar tvingas till och den förstörelse som drabbar livsmedelsförsörjning, ekonomi och urfolks rättigheter i särskilt fattiga länder. Andra arter drabbas också. Klimathotet är en starkt bidragande orsak till den sjätte massutrotning som just nu pågår, där arter utrotas extremt fort och hela ekosystem riskerar att kollapsa som följd av den globala uppvärmningen.

Det borde vara självklart för varje anständig medmänniska och rimlig institution att inte stödja fossilindustrin. Men det är det inte. Häpnadsväckande många kommuner, universitet, offentliga pensionsfonder, religiösa samfund och liknande samhällsinstitutioner – i Sverige och globalt – investerar sina pengar i kol, olja och gas. Dessa smutsiga pengar bidrar därmed till fossilindustrins planetära förstörelse.

För att stoppa denna vansinniga användning av våra skattepengar, pensionsbesparingar och medlemsavgifter har en global rörelse bildats: Fossil free. Denna folkrörelse har bidragit till att över 5 biljoner dollar divesterats från fossilindustrin; så mycket pengar har alltså institutioner som tidigare investerat i kol, olja och gas nu flyttat från fossilindustrin till andra investeringar, i till exempel förnybar energi. Här i Sverige har Fossil free-
aktivister lyckats övertyga bland andra Stockholms universitet, Chalmers och Uppsala att divestera, tillsammans med flera andra kommuner och lärosäten.

Fossil frees framgångar är imponerande, men som aktivisterna själva säger kommer detta nog inte att ruinera fossilindustrin ekonomiskt. Däremot kan det göra industrin så moraliskt ruinerad att möjligheterna för en radikal klimatpolitik – med divestering som en av många ingredienser – förbättras. Divestering från sydafrikanska bolag bidrog till apartheids avskaffande. Genom aktivism för klimaträttvisa kan divestering återigen bidra till att göra världen till en bättre plats.

Biologiska mångfaldens dag 22/5. Hela 70 arrangemang i Sverige för att fira artrikedomen.

MP. Partiet sviker sina ideal – och tappar stöd. Återta era ideal, så lär raset upphöra.