Radar · Nyhet

Dom i kammarrätten – 22 vargar får skjutas

Licensjakten på varg i Sverige stoppas inte av Kammarrätten i Sundsvall. Beskedet betyder att 22 vargar kan skjutas. Men kammarrättens beslut kan överklagas.

Jakten i fem län hade överklagats till förvaltningsdomstolen, men domstolen avslog överklagandena. Det överklagades vidare till kammarrätten i Sundsvall, som inte beviljar prövningstillstånd i ärendet, rapporterar P4 Värmland.

– För att kammarrätten ska pröva en sådan här fråga måste det finnas skäl till ändring eller att det är av vikt för rättstillämpningen att vi prövar frågan. Vi har kommit fram till att det inte är sådana frågor i målet som gör att det ska prövas, säger kammarrättspresidenten Ylva Johansson till radion.

De 22 vargarna får skjutas i vissa särskilt angivna områden i fem län under perioden 2 januari till 15 februari 2018. I Värmland får sex vargar skjutas, i Dalarna sex, i Västmanland sex, i Gävleborg två och i Örebro län två.

Kammarrättens beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.