Glöd · Debatt

Både teknik och insikter om samband behövs

Svar till Göran Dahl i Syre #223-224

DEBATT Vad jag i grunden försöker problematisera, är att det är tekniken, och inte insikter, empati och solidaritet, som skall rädda oss. Att Dahls tankebanor utgår ifrån långvariga studier av Marx, är underförstått för väl belästa, vilket jag inte är. Då förstår jag att det sved lite onödigt mycket att jämställas med det kollektiva näringslivet. Men frågan är om detta näringsliv, som jag tänker mej än så länge står för huvudparten av den tekniska utvecklingen, kommer att tillåta att den används som öppet verktyg för det kollektiva?

Det är ju fullt möjligt att Dahl tänkt så långt. Till exempel genom övertagande av produktionsmedel med mera. Men inom ramen för kapitalismen, känns det långt borta, annat än i småskaliga experiment. Och att det faktum att alla med hjälp av internet, vet hur en bygger en mobiltelefon, ensamt skulle rädda oss ifrån heirarkier och vassa armbågar, tror jag är lite för hoppfullt.

Det låter som att Dahl och jag har två olika sätt att leta efter lösningar på dagens problem: Dahl, mer materialistisk, med teknik och produktion. Jag, mer med insikter om samband, förståelse av sej själv och sin omgivning, och den natur vi alla lever i. Det behövs helt säkert båda två, samtidigt.

Radar · Miljö

Northvolt lanserar nytt batteri fritt från konfliktmineraler

Materialet som används i batteriets katod kallas "preussisk vit", som består av kol, järn, kväve och natrium.

Batteritillverkaren Northvolt meddelar att man har utvecklat ett nytt batteri för energilagring. Batteriet innehåller inget litium eller så kallade konfliktmineraler och beskrivs som mer hållbart och kostnadseffektivt.

Det nya batteriet, ett natriumjonbatteri, innehåller inte vare sig litium, kobolt eller nickel – metaller som antingen finns koncentrerade på få platser i världen, eller som kopplas samman med brytning i gruvor med stora brister i arbetsmiljön.

Istället används bland annat kol, järn, kväve och natrium i batteriet, ämnen som är betydligt mer vanliga och enkla att få tag på.

Denna typ av batterier har hittills haft en energitäthet som varit alltför låg jämfört med litiumjonbatterier, som har en energitäthet på omkring 200 wattimmar per kilo, eller något mer. Men det nya batteriet uppges vara bäst i sin klass och ha en energitäthet på 160 wattimmar per kilo.

– Världen har satt stora förhoppningar på natriumjon, och jag är mycket glad att kunna säga att vi har utvecklat en teknik som kommer att möjliggöra dess utbredda användning för att påskynda energiomställningen. Det är en viktig milstolpe för Northvolts marknadserbjudande, men batteriteknik som denna är också avgörande för att nå globala hållbarhetsmål genom att göra elektrifiering mer kostnadseffektiv, hållbar och tillgänglig över hela världen, säger Peter Carlsson, vd och medgrundare av Northvolt, i ett pressmeddelande.

Kan lagra grön energi

Batterierna kan tillverkas till en låg kostnad och är säkra vid höga temperaturer. Detta gör att batteritypen passar bra för energilagring på marknader som exempelvis Indien, Mellanöstern och Afrika, skriver företaget vidare.

Batterierna är i första hand tänkta för stationär energilagring, det vill säga lagring som kan komplettera sol- och vindenergi och skapa ett stabilare elnät. Men Northvolt siktar på att efterföljande generationer ska ha högre energitäthet, något som kan möjliggöra användning i elfordon.

Utvecklingen av batteriet har gjorts i Northvolts forskningslaboratorium i Västerås i samarbete med företaget Altris, som är en avknoppning från forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.

Var tillverkningen av batterierna kommer att ske är ännu inte bestämt. Redan nästa år kan de första batterierna nå kunderna.

– Det blir kommersiell tillverkning en bit innan decenniet är slut, men var i världen är ännu inte bestämt, uppger Anders Thor, global kommunikationschef på Northvolt, till DN.