Glöd · Debatt

Svar direkt: Tekniken kan ge ett mer jämlikt samhälle

DEBATT Det är alltid roligt när något som man har skrivit och publicerat läses av andra. Schöblom verkar ha åsikter som ligger mig nära men på åtminstone två punkter tarvas ett svar:

1. Schöblom menar att jag placerar mig ”jämsides med det kollektiva näringslivet” när jag vill se ny och bättre och på sikt gratis teknik (det sistnämnda kallas ”kommunism”). Inget är felaktigare. Jag ser helt enkel tekniken som en möjlighet att påskynda att vi övergår från ett klassamhälle till ett mera jämlikt, socialistiskt och demokratiskt samhälle.

2. Slutligen pådyvlar Schöblom mig ett märkligt argument: ”’…eftersom behovet av mänsklig arbetskraft för att producera våra produkter och tjänster närmar sig noll. Detta tack vare att allt mer information, som används i produktionen och så att säga då finns i produkterna, redan är gratis på internet.’ Gratis är gott! Men det innebär inte att varorna och tjänsterna materialiserats ur en dröm.”

Tyvärr har inte Schöblom förstått vad jag skrivit i artikeln om skillnaden mellan vara/produkt, arbete/lönearbete/slit, som jag själv sätter i centrum utifrån mitt långvariga studier av vad Marx skrev från mitten av 1850-talet och framåt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV