Radar · Nyhet

Slopad nätneutralitet i USA väcker oro

Ett angrepp på demokratin. Det anser kritiker om beslutet i USA om slopad nätneutralitet. Samtidigt väntas besked i fallet med Telias fria surf på vissa sociala medier, vilket enligt Post– och telestyrelsen bryter mot nätneutraliteten.

I förra veckan röstade FCC, den amerikanska motsvarigheten till Post– och telestyrelsen, för att riva upp de regler som ska garantera nätneutralitet. Därmed kan det bli fritt fram för nätleverantörer att på olika sätt styra internettrafiken i olika riktningar.

Sista ordet är dock inte sagt. Flera delstater har hotat med stämning för att ta strid för de regler som infördes under Obamaadministrationen. Den demokratiske senatorn Charles Schumer har också sagt att han ska tvinga fram en omröstning om beslutet i senaten.

Nätneutralitet är en fråga om demokrati, enligt det svenska Piratpartiets ledare Magnus Andersson. Om den inte garanteras är risken stor att trafiken styrs i vissa riktningar, exempelvis genom att stora mediebolag sluter avtal med internetleverantörerna för att ingå i paket som innebär att kunderna kan surfa till lägre pris till vissa hemsidor.

– Människor kommer få en begränsad tillgång till nyhetskällor. Vi kommer ha enskilda företag som styr nyhetsrapporteringen, det är mycket oroväckande, säger han.

Också i Sverige pågår en strid om nätneutralitet. Inom kort väntas förvaltningsrätten lämna besked i tvisten om Telias erbjudande om fri surf på vissa sociala medier när den övriga surfpotten tagit slut.

Telia har överklagat Post– och telestyrelsens beslut att erbjudandet strider mot nätneutraliteten som den uttrycks i en EU-förordning från 2016.

Magnus Andersson hoppas att Post– och telestyrelsens linje vinner. Annars menar han att det i förlängningen blir svårare att utmana Facebook och andra stora jättar på nätet.

– De gynnar vissa företag lite extra. De som inte blir gynnade får därigenom en mycket svårare marknad att komma in på, säger han.

Men Inger Gunterberg, pressansvarig på Telia, menar att deras erbjudande inte bara rymmer stora bolag som Facebook och Instagram.
– Nu har vi exempelvis Welcome app med, som är ett mindre svenskt företag, säger hon.

Inger Gunterberg menar att det är viktigt att kunna utveckla nya affärsmodeller för att kunna överleva i tuff konkurrens på den europeiska marknaden.

– Det handlar också om att Sverige som land ska behålla en tätposition i digitaliseringen, säger Inger Gunterberg.