Radar · Nyhet

Försvaret höll tyst om farlig ammunition

Ammunition ligger på Vätterns botten och hotar explodera – just där Försvarsmakten vill utöka sina skjutningar. Försvarsmakten har känt till det i fem års tid och under tiden har människor fortsatt att bada strax intill.

– Vi är chockade. Det är risk för undervattensexplosioner som dels skadar ekosystemen ännu mer än vad skjutningarna redan gör, dels är direkt farliga för alla som vistas där, säger Ann-Sofie Andersson i Aktionsgruppen Rädda Vättern.

Som Syre tidigare berättat vill Försvarsmakten kraftigt utöka sin verksamhet vid Vätterns södra strand. Länsstyrelsen har gett dem tillstånd att öka antalet skjutningar från 1000 skott om året till 69 000, plus 150 raket mot flygskjutmålet Hammaren söder om Karlsborg.

Aktionsgruppen Rädda Vättern står bakom en av över hundra överklaganden Försvarsmaktens tillstånd. De har bland annat uttryckt oro för att den ammunition som avlossas ska förgifta vattnet. Försvarsmakten har då framhållit att ammunitionen är ofarlig eftersom den bäddas in i sediment.

Men på Mark– och miljödomstolens begäran har Försvarsmakten lämnat in en rapport som visar något annat. På sjöbottnen intill flygskjutmålet – i närheten av en badplats – ligger minst femtio år gammal ammunition från skjutningar helt öppet.

Dessutom har en del av ammunitionen inte exploderat och är ”autodestruktiv”, det vill säga kan brisera mer eller mindre av sig självt. ”Förbud mot bad, fiske och dykning bör fortsättningsvis råda i området”, konstaterar Fjärde sjöstridsflottiljen som författat rapporten.

Trots detta har Försvarsmakten hållit tyst och människor har fortsatt bada i närheten. Länsstyrelsen fick inte tillgång till rapporten när de beslutade om tillstånd för att utöka skjutningarna.

Samtidigt som Ann-Sofie Andersson är upprörd över de nya uppgifterna hoppas hon att de nya uppgifterna kommer innebära att Försvarsmaktens planer stoppas.

– Vi har fått rätt. Försvaret har hela tiden sagt att det inte är några problem att de skjuter i sjön, säger hon.

Försvarsmakten menar däremot inte att rapporten förändrar något i sak. Myndigheten hänvisar till att man i sin miljökonsekvensbeskrivning skrivit att ammunitionen är inbäddad i sediment när den börjar erodera, vilket kan ta upp till hundra år.

Inte heller menar Försvarmakten att man brustit när det gäller att informera om den omedelbara fara som ammunitionen på bottnen kan innebära enligt rapporten.

– Tittar man på sjökortet för området ser man  att det är ett badförbud på platsen, säger Lina Weinman, chef för Försvarsmaktens miljöprövningsenhet.