Glöd · Debatt

Det är vi som skapar framtiden – inte tekniken

DEBATT Göran Dahl önskar sig i Syre (1 december, nr 92) att samhället och politiken tar sig an de stora framtidsfrågorna. Jag efterfrågar verkligen detsamma! Det är många intressanta synvinklar som läggs fram i artikeln. Men jag vill slänga in en del frågetecken här, öppna för debatt:

Bland annat blir jag lite trött, när han ställer sig jämsides med det kollektiva näringslivet och säger: Med framtidens teknik, som redan är här, kommer vi att få det mycket bättre. Det är möjligt att han har rätt men det finns samtidigt en enorm mångmiljon-armad maktfaktor, som vill fortsätta att tjäna pengar på just denna teknik. Tekniken och tjänsterna blir så ofta frånkopplade från sitt ursprung, och mytifierade.

Själva bilden i allmänhet, av att vi lever i ett ”postindustrialistiskt” samhälle, kräver rätt starka solglasögon för att kunna accepteras som sanning. Världens konsumtion slår ju rekord varje kvartal! Skillnaden mot tidigare är bara att produktionen inte sker här. Ambitionen att skapa en värld där det viktigaste vi behöver är gratis eller gemensamt är fullt möjlig, enligt Göran Dahl.

Det hoppas verkligen jag också! Även om jag också hoppas att vi då behöver betydligt färre saker, och inte behöver söka bekräftelse genom det vi köper. Dahls märkliga argument är dock: ”… eftersom behovet av mänsklig arbetskraft för att producera våra produkter och tjänster närmar signoll. Detta tack vare att allt mer information, som används i produktionen och så att säga då finns i produkterna, redan är gratis på internet.” Gratis är gott! Men det innebär inte att varorna och tjänsterna materialiserats ur en dröm. Något han själv antyder i en parentes senare i texten.

Fler exempel, enligt Dahl, på vad framtiden har att bjuda på, eller vad som redan är här, är att butiker kan fungera utan personal och att ”3D-skrivare kan göra exakta kopior av ett objekt till låga priser”. Så, det är alltså låga priser vi vill ha? Det känns inte helt obekant… Sen är min egen bild av nätshopping rätt kluven. Visst finns det ett enormt mycket större utbud med mera. Men jag har också uppfattningen att distansshopping av billiga produkter som en inte hållit i, eller alls behövt anstränga sej för att nå, är starkt kopplad till rådande överkonsumtion.

Jag vill med denna text inte främst kritisera Göran Dahl, utan nyansera bilden. Det är inte tekniken som skapar framtiden, den besitter inget annat värde eller funktion än vi ger den. Det är vi, som gemensamt skapar framtiden.