Radar · Nyhet

USA begär mer data från Facebook

Myndigheter begär ut mer användarinformation från Facebooks tjänster än tidigare. Framför allt är det amerikanska myndigheter, som under den första halvan av 2017 ville de få ut data från 52 280 konton.

I 85 procent av de fallen gav Facebook ut önskad information, oftast med hänvisning till olika domstolsbeslut. Det framgår i företagets halvårliga transparensrapport.

Antalet förfrågningar ökar stadigt – för två år sedan fick Facebook hälften så många i USA.

Mellan januari och juli i år begärde svenska myndigheter att Facebook skulle lämna ut information från 470 konton. Det var något färre än föregående halvår.

I 426 av fallen hänvisade de till pågående rättsfall, i 44 fall till någon form av nödsituation och i 88 procent av fallen lämnade Facebook ut information.