Radar · Nyhet

Fler överklagar avslag på sjukpenning

Allt fler överklagar Försäkringskassans beslut om avslag på sjukpenning, rapporterar Sveriges Radios Ekot.

Den fackliga juristbyrån LO-TCO Rättsskydd har hittills i år hjälpt 330 personer att överklaga, drygt 200 fler än hela fjolåret.

Det handlar ofta om Försäkringskassans tolkning om vad som är ett normalt förekommande arbete, då den sjukskrivna personens arbetsförmåga ska ställas mot hela arbetsmarknaden.

Robert Sjunnebo, enhetschef på LO-TCO rättskydd anser att Försäkringskassan har tolkat gällande lagstiftning på ett felaktigt sätt.

– För en korrekt bedömning som är rättssäker behöver man titta på faktiska jobb som finns, som vaktmästare och receptionist. Men så gör inte Försäkringskassan, de gör fiktiva arbeten som få människor har möjlighet att förstå, säger han till Ekot.

Att fler överklagar hänger samman med att andelen negativa beslut har ökat.