Radar · Nyhet

Allt fler drabbas av cancer

Lungcancer är fortfarande den cancer som skördar flest liv. Men cancer orsakat av HPV är bland de cancerformer som ökar mest. Mängden oralsex, framför allt bland män, är en orsak, visar forskning.

Förra året drabbades 60 000 svenskar av cancer. Cancer i sköldkörtel och tungbas är två av de cancerformer som ökat mest under senare år.

Det skriver Socialstyrelsen som också konstaterar att samtidigt som allt fler drabbas, minskar dödligheten långsamt.

”Att allt fler diagnosticeras med cancer kan till viss del förklaras av befolkningsökningen, att vi blir äldre, screening och förbättrade diagnostiska metoder. Även exponering för riskfaktorer kan spela in”, säger Staffan Khan, statistiker på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Bröstcancer är den största cancersjukdomen bland kvinnor. Förra året fick 7 500 kvinnor denna diagnos, samtidigt som 1 400 avled av sjukdomen.

Bland männen är det prostatacancer som dominerar. Cirka 10 500 drabbades och drygt 2 300 dog till följd av sjukdomen förra året.

Den cancersjukdom som orsakar flest dödsfall är dock lungcancer, en sjukdom i vilken drygt 1 800 kvinnor och ungefär lika många män dog 2016.

”Statistiken visar att insjuknandet och dödlighet minskat hos män under flera decennier, men samtidigt ökat hos kvinnor”, säger Staffan Khan.

Cancer i sköldkörtel, tunga, tungbas och tonsill är några av de mindre cancersjukdomar som ökat mest de senaste åren. En starkt bidragande orsak till ökningen av cancer tunga, tungbas och tonsill är infektion med humant papillomvirus (HPV).

Senare tids forskning har visat att mängden oralsex, framför allt bland män, har betydelse för risken att infekteras och – i förlängningen – drabbas av cancer. Ju fler olika kvinnor en man har oralsex med, desto större risk att drabbas. För kvinnor finns ett liknande samband, om än inte lika tydligt.

Fakta: Om cancer

Källa: Cancerfonden