Glöd · Panelen

Ska polisen få tillstånd att gå in i privata datorer?

Efter flera attacker mot judar i helgen flaggar justitieminister Morgan Johansson för att polisen kanske ska kunna få tillstånd att gå in i datorer och läsa av deras innehåll för att komma åt grupper som kan utgöra ett hot. Rätt eller fel?

Jag tycker det är rätt att ta till mer ingående metoder för att komma till rätta med den rasism som sprids generellt, så ja jag tycker polisen ska få tillstånd att gå in i datorer hos grupper som misstänks utgöra ett hot! Vi har lagar mot rasism såsom lagen om hets mot folkgrupp, men i realiteten är den ganska tandlös, det är få som döms och
många anmäler inte då man inte anser att det sker någon möjlighet till upprättelse.

Fatou Darboe, 47 år, grundare av webbtidningen Afropé, Stockholm

Nej, det är ett typexempel på en helt oproportionerlig utvidgning av befogenheter. Det överhängande problemet är brist på resurser och personal – framför allt utbildade poliser men också utredare. Att ge ytterligare tvångsmedel utan att lösa personalfrågorna är rent av kontraproduktivt! Få poliser med utsträckta befogenheter ökar risken för att misstag begås utan att öka säkerheten.

Ulf Schyldt, 46 år, aktiv i Humanisterna och Liberalerna, Täby

Den typen av åtgärd är mycket ytlig brandsläckning. De viktiga åtgärderna handlar inte om repression, utan om att bryta den kultur av antisemitism vi lever i som underlättar det våldet, att börja utreda och lagföra anmälda hatbrott, och att ersätta församlingarna (och gärna moskéerna också) för de stora säkerhetskostnader de bär. De åtgärderna kräver inte ingrepp i folks integritet.

Isak Gerson, 26 år, redovisningsekonom och syndikalist, Stockholm
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV